Vernieuwing Arbowet (1998)

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Vernieuwing Arbowet (1998)
Het geluidsniveau van de machines in de papier- en kartonindustrie moet in 2006 zo veel mogelijk zijn teruggebracht tot onder 80 decibel. Deze grens is lager dan de huidige wettelijke norm van 85 decibel. Waar het geluidsniveau te hoog blijft, moeten werknemers gehoorbeschermers dragen. De bedrijven kantoorruimte huren breda hebben nu beloofd om bij de aanschaf van nieuwe machines meer te letten op het geluidsniveau. Ook gaat een voorlichtingscampagne van start, die werknemers bewust maakt van de risico’s van geluid en het belang van gehoorbeschermingsmiddelen. In het eerste jaar wordt vastgesteld met hoeveel decibel het geluid in de bedrijven in de loop van de vijf jaar exact kan worden verminderd. De instroom in de WAO moet aan het einde van de convenantperiode zijn gedaald. De branche gaat een handboek maken waarin wordt aangegeven welke houdingen en handelingen risico’s met zich meebrengen en hoe die verbeterd kunnen worden. Ook worden kantoorruimte huren groningen goede voorbeelden van verzuimbegeleiding in andere sectoren verzameld, zodat de papier-en kartonindustrie die kan toepassen.
De Arbeidsomstandighedenwet 1998 -in werking sinds 1999 – heeft inmiddels de Arbowet 1 994 vervangen. Het zogenaamde MDW-project (het overheidsproject inzake Marktwerking Deregulering en Wetgevingskwaliteit) heeft de toon gezet voor het plan van de regering om wijzigingen in uitvoeringsbesluiten, Arboregelingen en Arbobeleidsregels door te voeren. Veel details zijn geschrapt en administratieve verplichtingen zijn beperkt. Nu wordt de nadruk met name gelegd op de verplichte risico-inventarisatie en evaluatie, het opstellen van een plan van aanpak en de verplichte ondersteuning daarbij door Arbodiensten. Zo komt de verantwoordelijkheid voor goede arbeidsomstandigheden (incl. ziekteverzuim en verzuimbeleid) meer bij werkgevers en werknemers komt te liggen. Er is ook een grote rol weggelegd voor medezeggenschap (incl. instemmingsrecht van de ondernemingsraad, zie subparagraaf 2.3.2). De Arbeidsinspectie heeft de bevoegdheid om aan werkgevers die de kantoorruimte huren amersfoort wet overtreden een boete op te leggen, zonder dat daar de rechter aan te pas hoeft te komen. Een ondernemingsraad die meent dat een werkgever de wet niet naleeft, kan dit als klacht melden aan de Arbeidsinspectie.
(“.)’Een OR vroeg zich af of een bepaalde stinkende stof wel zo ongevaarlijk was als de werkgever zei. Die weigerde een onderzoek in te stellen. Toen de OR de Arbeidsinspectie inschakelde, koos de werkgever eieren voor zijn geld. Soms is een derde partij nodig om te bemiddelen met strafrechtelijke consequenties achter de hand.'(“.)
(“.)’Bij geringe gezondheidsrisico’s bedraagt de boete maximaal €4500, bij ernstigere risico’s maximaal €11250 per kantoorruimte huren apeldoorn overtreding. In zeer ernstige gevallen wordt de zaak niet met een boete afgedaan. ‘Stel, een uitvoerder verplicht een bouwvakker te werken op een niet-beveiligde steiger en die man valt eraf. Dan moet de werkgever voor het hekje van de rechter verschijnen.'(“.)

Dit bericht is geplaatst in Kantoor huren bedrijfsruimte huren. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *