De projectontwikkelaar

De projectontwikkelaar opereert op het snijvlak van alle vastgoedmarkten binnen een ruimtelijk en maatschappelijk kader dat mede bepaald wordt door publiekrechterlijke regel- en wetgeving en maatschappelijke belangen. De projectontwikkelaar is een spin in het web en moet niet alleen op, maar ook van, alle markten thuis zijn. De projectontwikkelaar zoekt goedkoop kantoor huren breda en verwerft grondposities, onderhandelt met grondeigenaren, beleggers en huurders, doet marktonderzoeken, contracteert aannemers, stuurt het ontwerpteam en een team van juridische, financiële, tech-nische adviseurs aan, sluit goedkoop kantoor huren groningen koopovereenkomsten, huurovereenkomsten, aannemingsovereenkomsten, financieringscontracten, grondcontracten, intentie-, samenwerkings- en ontwikkelovereenkomsten, doet mee aan prijsvragen en tenders. Het proces van projectontwikkeling is zeker niet lineair. Binnen het proces kunnen we echter wel een aantal fasen onderscheiden. Er zijn verschillende verdelingen maar wij gebruiken goedkoop kantoor huren amersfoort de verdeling in een initiatieffase, een ontwikkelfase, een realisatiefase en de exploitatiefase zoals die is beschreven in het Handboek Projectontwikkeling van de NEPROM. ‘ 92 INVESTEREN IN VASTGOED, GROND EN GEBIEDEN De initiatieffase In deze fase bestudeert een ontwikkelaar, al dan niet in samenwerking met anderen, een potentiële ontwikkellocatie op afzetmogelijkheden en haalbaarheid. De haalbaarheid heeft betrekking op zowel maatschappelijke, ruimtelijk-bestuurlijke, technische als financiële haalbaarheid. Het initiatief kan door de projectontwikkelaar zelf of door andere partijen, zoals overheden, andere vastgoed- of grondeigenaren, of beleggers genomen worden. Ook kunnen initiatieven door een samenwerking van private partijen of door een samenwerking van publieke en private partijen goedkoop kantoor huren apeldoorn genomen worden. De initiatieffase eindigt als een project haalbaar of niet haalbaar wordt geacht. Is een initiatief om welke reden dan ook niet haalbaar dan kan de ontwikkelaar besluiten te stoppen of kan het proces met aangepaste uitgangspunten opnieuw worden doorlopen. In dit boek ligt het focus bij de financiële haalbaarheid en het proces wordt vanuit die optiek gekenmerkt door ‘rekenen en tekenen’. Rekentechnisch gezien rekenen we in deze fase op een hoog abstractie en beperkt detail niveau. We onderzoeken alternatieven, doen optimalisatiestudies, houden rekening met onvoorziene omstandigheden, met mogelijke tijdelijke exploitatie van opstallen, doen de eerste risicoanalyses, houden rekening met bestaande grondposities of opties op grondposities, rekenen schetsontwerpen door. Als er sprake is van samenwerking met andere partijen dan wordt deze fase ook wel afgesloten met een Intentie Overeenkomst (IOK). Indien de conclusie van deze fase is dat een initiatiefhaalbaar is, dan begint de volgende fase: de ontwikkelingsfase.

Dit bericht is geplaatst in Kantoor huren bedrijfsruimte huren met de tags , , , . Bookmark de permalink.

4.060 Reacties op De projectontwikkelaar

  1. Pingback: order hydroxychloroquine from india

  2. Pingback: hydroxychloroquine manufacturer coupon

  3. Pingback: hydroxychloroquine for coronavirus 19

  4. Pingback: ivermectin classification

  5. Pingback: stromectol and antiparasitic potassium 875

  6. Pingback: ivermectin for trichuriasis infection

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.