Aan het bouwwerk genoemde kenmerken

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Monument én voldoet aan de kenmerken van art. 2 Bblb: het bouwwerk is bouwen als bedoeld in noot 2 Monument én het is een bouwwerk bedoeld in art. 2 Bblb (zie noot 5) dat aan alle in art. 2 aan het bouwwerk genoemde kenmerken voldoet (zie noot 7).
6.2 Bouwvergunningsvrij bouwen, bouwen na een lichte en na een reguliere bouwvergunning 225
7 Aan- of uitbouw, bijgebouw, winkel huren breda kozijn, dakkapel, erfscheiding voldoet aan alle kenmerken van art. 2: het bouwwerk is een bouwwerk bedoeld in art. 2 Bblb (zie noot 5) dat aan alle in art. 2 aan het bouwwerk genoemde kenmerken voldoet. Deze kenmerken zijn: A van een aan- of uitbouw: 1 gebouwd aan: a de oorspronkelijke achtergevel op meer dan 1 m van de weg of het openbaar groen; of b een niet naar de weg of het openbaar groen gekeerde oorspronkelijke zijgevel op meer dan 1 m van het voorerf en meer dan 1 m van het naburige erf; 2 niet hoger dan: a 4 m, gemeten vanaf het aansluitend terrein; b 0,25 m boven de vloer van de eerste verdieping van die woning of dat woongebouw; en c de woning of het woongebouw; 3 gebouwd binnen de breedte van de gevel waaraan de aan- of uitbouw wordt gebouwd; 4 minder dan 2,5 m diep; 5 zij- of achtererf door dat bouwen voor niet meer dan 50% bebouwd; en 6 niet gebouwd aan een woning of woongebouw als winkel huren groningen bedoeld in art. 45 lid 1 Wonw (dit zijn tijdelijke woningen: woningen waarvoor een tijdelijke bouwvergunning is gegeven), aan een woonwagen of aan een woning of woongebouw die of dat niet voor permanente bewoning is bestemd; B van een bijgebouw: 1 gebouwd op: a het achtererf op meer dan 1 m van de weg of het openbaar groen; of b een niet naar de weg of het openbaar groen gekeerd zijerf op meer dan 1 m van het voorerf; en c indien de bruto-oppervlakte van het bijgebouw of de overkapping meer is winkel huren amersfoort dan 10 m2: meer dan 1 m van het naburige erf; 2 niet hoger dan 3 m, gemeten vanaf het aansluitend terrein; 3 zij- of achtererf door dat bouwen voor niet meer dan 50% bebouwd; 4 de totale bruto-oppervlakte van de op het erf aanwezige bouwvergunningsvrij gebouwde bijgebouwen en overkappingen minder dan 30 m2; en 5 niet gebouwd bij een woning of woongebouw als bedoeld in art. 45 lid 1 Wonw, bij een woonwagen of bij een woning of woongebouw die of dat niet voor permanente winkel huren apeldoorn bewoning is bestemd; C bij een kozijn e.d.: 1 niet aangebracht in de voorgevel van een woning of woongebouw of een naar de weg of het openbaar groen gekeerde zijgevel van een woning of woongebouw; en 2 de bestaande gevelopening wijzigt niet

Dit bericht is geplaatst in winkel huren amersfoort, winkel huren apeldoorn, winkel huren breda, winkel huren groningen. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *