De opkomst van AI en biotechnologie

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

We kunnen de toekomst niet echt voorspellen, omdat technologie niet deterministisch is. Een en dezelfde technologie kan heel verschillende soorten maatschappijen opleveren. De technologie van de industriele revolutie – treinen, elektriciteit, radio, telefoon – kon bijvoorbeeld gebruikt worden om communistische dictaturen te vestigen, maar ook fascistische regimes of liberale democratieën. Kijk naar Zuid-Korea en Noord-Korea. Die hebben toegang tot exact dezelfde technologie, maar ze hebben voor heel verschillende toepassingen gekozen. De opkomst van AI en biotechnologie zal de wereld absoluut veranderen, maar leidt niet per se tot één enkel deterministisch resultaat. Alle toekomstscenario’s in dit boek zakelijke energie moeten dus worden opgevat als mogelijkheden en niet als voorspellingen. Als sommige van die mogelijkheden je niet bevallen, staat het je vrij om anders te gaan denken en handelen, zodat die mogelijkheden nooit verwezenlijkt worden. Het is alleen niet zo makkelijk om anders te gaan denken en handelen, omdat onze gedachten en handelingen doorgaans worden ingeperkt door de huidige ideologieën en sociale systemen. Dit boek volgt de oorsprong van onze huidige conditionering om de greep daarvan wat losser te maken, zodat we de kans krijgen om ons doen en laten aan te passen en om veel creatiever na te denken over onze toekomst. Dit boek is niet bedoeld om onze horizon te versmallen door één definitief toekomstscenario te bieden, maar om onze horizon te verbreden en ons bewust te maken van een veel uitgebreider spectrum aan opties. Zoals ik meermalen heb benadrukt weet niemand precies hoe de banenmarkt, het gezin of het milieu er in 2050 uit zullen zien of welke religies, economische systemen en politieke structuren de wereld zullen domineren. Maar het verbreden van onze horizon kan ook averechts werken als het ons nog verwarder en inactiever maakt dan we al waren. Waar moeten we precies op letten met zoveel scenario’s en mogelijkheden? De wereld verandert sneller dan ooit tevoren en we worden overspoeld door onmogelijke hoeveelheden data, ideeën, beloften en dreigingen. Een van de redenen dat mensen steeds meer macht afstaan aan de markt, aan collectieve wijsheid en aan externe algoritmen is dat we de stortvloed aan data niet aankunnen. In het verleden werd er gecensureerd door informatiestromen te blokkeren. In de eenentwintigste eeuw wordt er gecensureerd door mensen te overspoelen met irrelevante informatie. We weten gewoon niet meer waaraan we zakelijke energie vergelijken aandacht moeten besteden en verspillen onze tijd maar al te vaak aan het beschouwen en bediscussiëren van bijzaken. In vroeger tijden waren de machtigen machtig omdat ze bij alle informatie konden. Tegenwoordig ben je machtig als je weet wat je kunt negeren. Dus als je alles bekijkt wat er in onze chaotische wereld gaande is, waar moet je dan op letten?

Geplaatst in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | Een reactie plaatsen

Agrarische Wetenschappen

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Zo kon de Russische minister van Economische Zaken bijvoorbeeld beslissen dat een brood in alle winkels precies twee roebel en vier kopeken moest kosten, dat een bepaalde kolchoz in de oblast Odessa van de tarweteelt moest overstappen op het fokken van kippen en dat de Rode Oktober-bakkerij in Moskou drieënhalf miljoen broden per dag moest bakken en niet één brood meer. Intussen kon de Russische minister van Wetenschap alle Russische biotechlaboratoria dwingen te werken volgens de theorieën van Trofim Lysenko, het beruchte hoofd van de Leninacademie voor Agrarische Wetenschappen. Lysenko verwierp de dominante genetische theorieën van zijn tijd. Als een organisme tijdens zijn leven een zakelijke energie nieuwe eigenschap opdeed, kon die volgens hem rechtstreeks overgaan op eventuele nakomelingen. Dit idee was ernstig in tegenspraak met de darwinistische orthodoxie, maar het paste heel goed bij het communistische onderwijsprincipe. Als je tarweplanten kon trainen om tegen koud weer te kunnen, zo was de gedachte, dan zou het zaaigoed dat je daarvan kreeg tarwe opleveren die ook goed tegen kou kon. Lysenko stuurde dus miljarden contrarevolutionaire tarweplanten naar Siberië om heropgevoed te worden, en al snel zag de Sovjet-Unie zich gedwongen om steeds meer tarwemeel te importeren vanuit de Verenigde Staten.4 Het kapitalisme heeft het communisme niet verslagen omdat het zakelijke energie vergelijken kapitalisme ethischer was, omdat individuele vrijheden heilig zijn of omdat God boos was op de heidense communisten.

Geplaatst in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | Een reactie plaatsen

Liberale schrijvers

Gerelateerde afbeelding

Daarom schrijven liberale schrijvers vuistdikke romans over arme boeren en dat is de reden dat zelfs miljardairs die boeken gretig lezen. Als je op Broadway of in Covent Garden naar de musical Les Misérables gaat, zul je zien dat goede zitplaatsen honderden euro’s kunnen kosten en dat de gecombineerde rijkdom van het publiek waarschijnlijk in de miljarden loopt, maar dat publiek sympathiseert niettemin met Jean Valjean, die negentien jaar de gevangenis in moest omdat hij een brood had gestolen voor zijn uitgehongerde neefjes. Dezelfde logica treedt in werking tijdens verkiezingen, waarbij de stem van de arme boer net zo zwaar telt als die van de miljardair. De liberale oplossing voor sociale ongelijkheid is gelijke zakelijke energie vergelijken waarde toe te kennen aan verschillende menselijke ervaringswerelden en niet te proberen om iedereen dezelfde ervaringen te bieden. Maar zal die oplossing nog steeds werken als rijk en arm niet alleen door een financiële kloof van elkaar gescheiden raken, maar ook door een heel reële biologische kloof? Angelina Jolie verwees in haar artikel in The New York Times naar de hoge kosten van genetisch onderzoek. De test die Jolie had ondergaan, kostte drieduizend dollar (waarbij de kosten van de borstamputatie, de reconstructieve operatie en alle bijbehorende zorg niet zijn meegerekend). En dat in een wereld waarin een miljard mensen minder dan een dollar per dag verdienen en nog eens anderhalf miljoen tussen de één en twee dollar per dag.36 Zelfs als ze zich hun hele leven te pletter werken, zullen die mensen nooit een genetische test van drieduizend dollar kunnen bekostigen. En de economische ongelijkheid wordt momenteel alleen maar groter. Begin 2016 bezaten de 62 rijkste mensen ter wereld net zoveel als de armste 3,6 miljard! Op een wereldbevolking van zo’n 7,2 miljard wil dat zeggen dat deze 62 miljardairs samen net zoveel rijkdom in handen hebben als de hele armste helft van de mensheid. 37 Mettertijd zullen DNA-tests wel goedkoper worden, maar er komen dagelijks dure nieuwe ingrepen bij. De oude behandelingen zullen dus steeds vaker binnen het bereik van de massa’s komen, maar de elites zullen hun altijd een paar stappen voorblijven. Van oudsher hebben de rijken altijd al allerlei sociale en politieke voordelen, maar er zijn nooit grote biologische verschillen geweest tussen hen en de armen. Middeleeuwse aristocraten beweerden dat ze superieur blauw bloed in hun aderen hadden en Indiase brahmanen claimden dat ze van nature slimmer waren dan alle anderen, maar dat was pure fictie. In de toekomst zou het echter kunnen gebeuren dat er echte zakelijke energie verschillen in fysieke en cognitieve vermogens zullen ontstaan tussen een geüpgradede bovenklasse en de rest van de samenleving.

Geplaatst in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | Een reactie plaatsen

Beethoven, Chopin, Rachmaninov en Stravinsky

Gerelateerde afbeelding

EMI bleef zichzelf verbeteren en leerde Beethoven, Chopin, Rachmaninov en Stravinsky imiteren. Cope regelde een platencontract voor EMI en het eerste album – Classica! Music Composed by Computer – verkocht verrassend goed. De publiciteit wekte steeds meer vijandigheid bij kenners van klassieke muziek. Professor Steve Larson van de University of Oregon daagde Cape uit voor een muzikale krachtmeting. Larson stelde voor om professionele pianisten drie stukken achter elkaar te laten spelen, een van Bach, een van EMI en een van Larson zelf. Daarna moest het publiek raden wie welk stuk had gecomponeerd. Larson was ervan overtuigd dat mensen meteen het verschil zouden horen tussen bezielde menselijke composities en de levenloze creaties van een machine. Cope nam de uitdaging aan. Op de afgesproken dag kwamen honderden docenten, studenten en muziekliefhebbers bijeen in de zakelijke energie vergelijken concertzaal van de University of Oregon. Aan het eind van het optreden werd hun mening gevraagd. En de uitkomst? Het publiek dacht dat het stuk van EMI van Bach was, dat het Bach-stuk gecomponeerd was door Larson en dat Larsons stuk was geproduceerd door een computer. Critici bleven volhouden dat de muziek van EMI in technisch opzicht uitblinkt, maar dat er iets aan ontbreekt. Het is te precies. Het heeft geen diepte. Er zit geen leven in. Maar als mensen naar de composities van EMI luisterden zonder voorkennis over hun herkomst, prezen ze die vaak juist om hun bezieling en emotionele resonantie. Na de successen van EMI schreef Cope nieuwe, nog geavanceerdere programma’s. Zijn grootste prestatie was Annie. EMI componeerde nog muziek volgens vooraf bepaalde regels, maar Annie is gebaseerd op machine learning. De muzikale stijl van dit programma verandert en ontwikkelt zich constant naar aanleiding van nieuwe input vanuit de buitenwereld. Cope heeft nooit enig idee wat Annie nu weer zal componeren. Het is zelfs zo dat Annie zich niet beperkt tot het componeren van muziek, maar ook andere kunstvormen uitprobeert, zoals het schrijven van haiku’s. In 2011 publiceerde Cope Comes the Fiery Night: 2,000 Haiku by Man and Machine. Sommige zakelijke energie haiku’s waren geschreven door Annie, de rest door organische dichters. Het boek vertelt er niet bij wat wat is. Als je denkt dat je het verschil kunt zien tussen menselijke creativiteit en machinale output, is dit je kans om die overtuiging op de proef te stellen.

Geplaatst in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | Een reactie plaatsen

Italiaanse politici

Gerelateerde afbeelding

Na het verliezen van de eerste slag bij de Isonzo hadden de Italiaanse politici twee keuzes. Ze hadden hun fout kunnen toegeven en kunnen aanbieden een vredesverdrag te ondertekenen. Oostenrijk-Hongarije claimde geen delen van Italië en had maar al te graag vrede gesloten, omdat het elders vocht voor zijn leven tegen de veel sterkere Russen. Maar hoe konden de politici de ouders, vrouwen en kinderen van 15.000 dode Italiaanse soldaten dan in de ogen kijken? Moesten ze zeggen: ‘Sorry, dit was een vergissing. We hopen dat het niet te pijnlijk voor jullie zal zijn, maar jullie Giovanni is voor niets gestorven, en uw Marco ook’? Ze konden ook zeggen: ‘Giovanni en Marco waren helden! Ze zijn gesneuveld opdat Triëst Italiaans zou worden en we zullen zorgen dat ze niet voor niets zijn gestorven. We blijven zakelijke energie vergelijken vechten tot de overwinning aan ons is!’ Het zal niemand verbazen dat de politici die tweede optie aantrekkelijker vonden. Dus kwam er een tweede veldslag en verloren ze nog eens 40.000 man. De politici besloten wederom dat het beter was om te blijven vechten, want ‘onze jongens zijn niet voor niets gestorven’. Maar we kunnen de schuld niet alleen op de politici gooien. De massa bleef de oorlog ook steunen. En toen Italië na de oorlog niet alle gebieden kreeg die het wilde, bracht de Italiaanse democratie Benito Mussolini en zijn fascisten aan de macht, die beloofden dat ze fatsoenlijke compensatie zouden binnenslepen voor alle offers die de Italianen hadden gebracht. Het is niet makkelijk voor politici om ouders te vertellen dat hun zoonvoor niets is gestorven, maar het is nog veel pijnlijker voor ouders om dat tegen zichzelf te moeten zeggen, en voor de zakelijke energie slachtoffers is het nog moeilijker. Een invalide soldaat die zijn benen kwijt is zegt liever tegen zichzelf dat hij zich heeft opgeofferd voor de glorie van de eeuwige Italiaanse natie dan dat hij zijn benen kwijt is omdat hij zo stom is geweest om egoistische politici te geloven. Het is makkelijker om te leven met de fantasie, want de fantasie geeft de ellende zin.

Geplaatst in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | Een reactie plaatsen

Technologieën, werkwijzen en ideeën

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Ze jeremiëren over het algemeen alleen maar over de technologieën, werkwijzen en ideeën die andere bewegingen propageren. Biologen vinden de anticonceptiepil uit en de paus weet niet wat hij ermee aan moet. Informatici ontwikkelen het internet en rabbi’s ruziën over de vraag of orthodoxe joden daar wel op mogen surfen. Feministische denkers roepen vrouwen op baas in eigen buik te worden en geleerde moefti’s delibereren over hun reacties op dat soort opruiende taal. Probeer eens bij jezelf te bedenken wat de meest invloedrijke ontdekking, uitvinding of creatie van de twintigste eeuw was. Dat is een lastige vraag, want het is moeilijk kiezen uit zo’n lange lijst van kandidaten, waaronder wetenschappelijke winkel huren groningen ontdekkingen als antibiotica, technologische uitvindingen als computers en ideologische creaties als het feminisme. Probeer nu te bedenken wat de meest invloedrijke ontdekking, uitvinding of creatie van traditionele religies als de islam en het christendom in de twintigste eeuw was. Dat is ook een moeilijke, want er is maar zo weinig keuze. Wat hebben priesters, rabbi’s en moefti’s in de twintigste eeuw voor ontdekkingen gedaan die in één adem genoemd kunnen worden met antibiotica, computers of feminisme? Als je even goed hebt nagedacht over deze twee vragen, waar denk je dan dat de grote veranderingen van de eenentwintigste eeuw vandaan zullen, komen, van Islamitische Staat of van Google? Natuurlijk, Islamitische Staat weet heel goed hoe je filmpjes op YouTube moet zetten, maar wat zijn er, naast de folterindustrie, de laatste tijd voor nieuwe uitvindingen uit Syrië of Irak gekomen? Miljarden mensen, onder wie veel wetenschappers, blijven religieuze geschriften raadplegen, maar deze teksten zijn geen bron van creativiteit meer. Denk bijvoorbeeld aan de acceptatie van het homohuwelijk of vrouwelijke priesters in de progressievere kringen van het christendom. Waarmee is die acceptatie begonnen? Niet met het lezen van de Bijbel, Augustinus of Martin Luther, maar winkel huren apeldoorn eerder met teksten als Histoire de la sexualité van Michel Foucault en ‘A Cyborg Manifesto’ van Donna Haraway.

Geplaatst in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | Een reactie plaatsen

Het liberale kamp

Gerelateerde afbeelding

In 1975 leed het liberale kamp zijn grootste nederlaag: de Vietnamoorlog eindigde met een overwinning van de Noord-Vietnamese David op de Amerikaanse Goliath. Het communisme nam in rap tempo Zuid-Vietnam, Laos en Cambodja over. Op 17 april 1975 viel de Cambodjaanse hoofdstad Phnom-Penh in handen van de Rode Khmer. Twee weken later zag de hele wereld op tv hoe helikopters de laatste yankees van het dak van de Amerikaanse ambassade in Saigon evacueerden. Velen waren ervan overtuigd dat het Amerikaanse wereldrijk het niet zou redden. Voordat iemand het woord ‘dominosteentjes’ kon zeggen, riep Indira Gandhi in juni de noodtoestand uit in India en zag het ernaar uit dat ’s werelds grootste democratie de winkel huren breda zoveelste socialistische dictatuur zou worden. De liberale democratie ging steeds meer lijken op een exclusieve club voor oudere blanke imperialisten die de rest van de wereld, en zelfs hun eigen jongeren, weinig te bieden had. Washington noemde zichzelf de leider van de vrije wereld, maar de meeste bondgenoten van Amerika waren ofwel autoritaire koningen (zoals koning Khaled van Saoedi-Arabië, koning Hassan van Marokko en de sjah van Perzië) of militaire dictators (zoals de Griekse kolonels, generaal Pinochet in Chili, generaal Franco in Spanje, generaal Park in Zuid-Korea, generaal Breisel in Brazilië en generalissimo Tsjang Kai-Sjek in Taiwan). Ondanks de steun van al die koningen en generaals had het Warschaupact in militair opzicht een gigantische getalsmatige overmacht op de NAVO. Als de westerse landen een gelijkwaardig arsenaal aan conventionele wapens hadden willen houden, hadden ze de liberale democratie en de vrije markt waarschijnlijk bij het grofvuil moeten zetten en verder moeten gaan winkel huren amersfoort als totalitaire staten in permanente staat van oorlog. De liberale democratie kon alleen gered worden door kernwapens.

Geplaatst in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | Een reactie plaatsen

Schakering van levenservaringen

Gerelateerde afbeelding

Wat voor thee geldt, geldt voor alle esthetische en ethische kennis. We worden niet geboren met een kant-en-klaar geweten. In de loop van ons leven kwetsen we mensen en mensen kwetsen ons, we leven met mensen mee en anderen doen dat met ons. Als we goed opletten hoe dit werkt, wordt ons morele gevoel aangescherpt en worden die ervaringen een bron van waardevolle ethische kennis over wat goed is, wat rechtvaardig is en wie ik nu eigenlijk ben. Het humanisme ziet het leven dus als een geleidelijk proces van innerlijke verandering, dat van onwetendheid naar geestelijke verlichting voert door middel van ervaringen. Het hoogste kantoorruimte huren groningen doel in een humanistenleven is het ten volle ontwikkelen van je kennis door middel van een breed scala aan intellectuele, emotionele en lichamelijke ervaringen. Begin negentiende eeuw zei Wilhelm von Humboldt, een van de belangrijkste architecten van het moderne onderwijssysteem, dat het doel van ons bestaan neerkwam op ‘het distilleren van wijsheid uit een zo breed mogelijke schakering van levenservaringen’. Hij schreef ook dat er ‘maar één hoogtepunt in het leven is: het moment waarop we gevoelsmatig alles wat menselijk is hebben kunnen beoordelen’.4 Dat zou heel goed kunnen dienen als humanistisch motto.
Volgens de Chinese filosofie wordt de wereld geschraagd door de wisselwerking tussen tegenovergestelde krachten die elkaar complementeren: yin en yang. Misschien geldt dat niet voor de stoffelijke wereld, maar het gaat zeker op voor de moderne wereld die is ontstaan door het convenant tussen wetenschap en humanisme. Elk wetenschappelijk yang bevat een humanistisch yin en omgekeerd. Het yang geeft ons macht, het yin zorgt voor zingeving en ethiek. Het yin en yang van de moderne tijd zijn rede en emotie, het laboratorium en het museum, de lopende band en de supermarkt. Vaak zien mensen alleen het yang, waardoor ze denken dat de moderne wereld dor, wetenschappelijk, logisch en utilitaristisch is, net als een kantoorruimte huren apeldoorn laboratorium of een fabriek. Maar de moderne wereld is ook een extravagante supermarkt. Geen enkele cultuur heeft ooit zoveel belang gehecht aan menselijke gevoelens, verlangens en ervaringen. D.e humanistische opvatting van het leven als een opeenvolging van ervaringen is de basale mythe van talloze moderne branches geworden, van het toerisme tot de kunsten. Reisagenten en chef-koks verkopen ons geen vliegtickets, hotelovernachtingen of chique diners, ze verkopen ons nieuwe ervaringen.

Geplaatst in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | Een reactie plaatsen

Premoderne menselijke beschavingen

Gerelateerde afbeelding

Een oplossing is het verkennen en veroveren van nieuwe landen. Eeuwenlang waren de groei van de Europese economie en de verbreiding van het kapitalistische systeem inderdaad sterk afhankelijk van overzeese veroveringen. Maar het aantal eilanden en continenten op aarde is eindig. Sommige ondernemers hopen dat we uiteindelijk nieuwe planeten of zelfs hele zonnestelsels kunnen verkennen en veroveren, maar in de tussentijd moet de moderne economie een betere manier vinden om zich uit te breiden. Uiteindelijk bleek de wetenschap de oplossing. De kantoorruimte huren breda vosseneconomie kan niet groeien omdat vossen niet weten hoe ze meer konijnen moeten produceren. De konijneneconomie stagneert omdat konijnen het gras niet sneller kunnen laten groeien. Maar de menseneconomie kan wel groeien, omdat mensen nieuwe grondstoffen en energiebronnen kunnen ontdekken. Bij het traditionele beeld van de wereld als een taart waarvan de grootte vastligt, wordt ervan uitgegaan dat er maar twee soorten hulpbronnen in de wereld zijn: grondstoffen en energie. Maar in werkelijkheid zijn er drie soorten hulpbronnen: grondstoffen, energie en kennis. Grondstoffen en energie kunnen opraken: hoe meer je gebruikt, des te minder je hebt. Kennis is daarentegen een groeiende hulpbron: hoe meer je gebruikt, des te meer je hebt. Als je de hoeveelheid kennis vergroot, kan dat zelfs meer grondstoffen en energie opleveren. Als ik honderd miljoen investeer om olie te zoeken in Alaska en ik ook iets vind, dan heb ik nu meer olie, maar mijn kleinkinderen zullen er minder van hebben. Als ik daarentegen honderd miljoen investeer in onderzoek naar zonne-energie en ik vind een nieuwe, efficiëntere manier om zonlicht in energie om te zetten, dan krijgen ik én mijn kleinkinderen meer energie. De wetenschappelijke weg naar groei is duizenden jaren lang geblokkeerd geweest omdat mensen geloofden dat alle belangrijke kennis die de wereld te bieden had al te vinden was in heilige geschriften en oeroude tradities. Een bedrijf dat geloofde dat alle olievelden ter wereld al waren ontdekt zou geen tijd en geld verkwisten met het zoeken naar olie. Op dezelfde manier zou een menselijke kantoorruimte huren amersfoort cultuur die geloofde dat ze alles wat er te weten viel allang wist niet de moeite doen om nieuwe kennis te zoeken. Zo stond het ervoor in de meeste premoderne menselijke beschavingen. Maar de wetenschappelijke revolutie bevrijdde de mens van deze naïeve overtuiging. De grootste wetenschappelijke ontdekking was de ontdekking van de onwetendheid. Toen mensen eenmaal doorkregen hoe weinig ze eigenlijk van de wereld wisten, hadden ze ineens een heel goede reden om nieuwe kennis te zoeken, wat de wetenschappelijke weg naar de vooruitgang vrijmaakte.

Geplaatst in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | Een reactie plaatsen

Sociale structuren creeren en handhaven

Gerelateerde afbeelding

Religie is bovenal geïnteresseerd in orde en wil sociale structuren creeren en handhaven. Wetenschap is bovenal geïnteresseerd in macht en wil door middel van onderzoek de macht verwerven om ziekten te genezen, oorlogen te voeren en voedsel te produceren. Privé kunnen wetenschappers en priesters enorm aan de waarheid hechten, maar als collectieve instituten geven wetenschap en religie meer om orde en macht dan om waarheid. Daarom kunnen kantoor huren breda ze het ook zo goed met elkaar vinden. De compromisloze zoektocht naar waarheid is een spirituele reis, die zelden ondernomen kan worden binnen de grenzen van religieuze dan wel wetenschappelijke instituten. Het zou dus veel juister zijn om de moderne geschiedenis te zien als het ontstaan van een deal tussen wetenschap en één religie in het bijzonder, namelijk het humanisme. De moderne maatschappij gelooft in humanistische dogma’s en gebruikt de wetenschap niet om die dogma’s in twijfel te trekken, maar juist om ze te implementeren. In de eenentwintigste eeuw zullen de humanistische dogma’s waarschijnlijk niet vervangen worden door zuiver wetenschappelijke theorieën. Het kantoor huren amersfoort convenant tussen wetenschap en humanisme zou echter wel kunnen afbrokkelen, zodat de weg vrijkomt voor een compleet andere deal, namelijk die tussen wetenschap en een nieuwe posthumanistische religie. In de volgende twee hoofdstukken zullen we ingaan op het moderne convenant tussen wetenschap en humanisme. Het derde en laatste deel van dit boek zal vervolgens uitleggen waarom dit convenant uiteen aan het vallen is en wat voor nieuwe deal er mogelijk voor in de plaats zal komen.

Geplaatst in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | Een reactie plaatsen