Wet milieubeheer

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

In art. 21.6 Wm staat de procedure vermeld die gevolgd wordt voor het tot stand komen van de daar genoemde AMvB’en, waaronder de milieukwaliteitseis-AMvB op grond art. 5.1 Wet milieubeheer. Het ontwerp van de AMvB wordt overgelegd aan de beide kamers der StatenGeneraal en in de Staatscourant bekendgemaakt. Aan eenieder wordt de gelegenheid geboden binnen winkel huren breda een bij die bekendmaking vast te stellen termijn van ten minste vier weken opmerkingen over het ontwerp schriftelijk ter kennis van de minister van VROM te brengen. De algemene maatregel van bestuur wordt, nadat hij is vastgesteld, toegezonden aan de beide kamers der Staten-Generaal. Hij treedt niet eerder in werking dan vier weken na de winkel huren groningen datum van uitgifte van het Staatsblad waarin hij is geplaatst.
Vanwege het belang van milieukwaliteitseisen krijgen Tweede en Eerste Kamer bij elke AMvB op grond van art. 5.1 Wm de gelegenheid de wens naar voren te brengen het onderwerp niet bij AMvB maar bij wet te regelen. Dit is geregeld in art. 21.6 lid 5 Wm. De AMvB op grond van art. 5.1 Wm treedt niet eerder dan vier weken na de toezending ervan aan de beide kamers der Staten-Generaal zijn verstreken, in werking tenzij binnen die termijn door of namens winkel huren amersfoort een der kamers der Staten-Generaal of door ten minste een vijfde van het grondwettelijk aantal leden van een der kamers de wens te kennen wordt gegeven dat het in de AMvB geregelde onderwerp bij wet wordt geregeld. In dat geval wordt een daartoe winkel huren apeldoorn strekkend voorstel van wet zo spoedig mogelijk ingediend en wordt de AMvB onverwijld ingetrokken.

Dit bericht is geplaatst in Kantoor huren bedrijfsruimte huren. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *