Wet milieubeheer

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Bij AMvB kunnen in het belang van het voorkomen (preventie) of beperken van het ontstaan van afvalstoffen, regels worden gesteld ten aanzien van het vervaardigen, invoeren, toepassen, voorhanden kantoor huren breda hebben, aan een ander ter beschikking stellen of in ontvangst nemen van bij die maatregel aangewezen categorieën van stoffen, preparaten of producten (art. 10.15 Wm). Bij AMvB kunnen in het belang van het bevorderen van nuttige toepassing of anderszins in het belang van de bescherming van het milieu regels worden gesteld met betrekking tot het innemen, nuttig toepassen of verwijderen van daarbij aangewezen kantoor huren groningen categorieën van stoffen, preparaten of producten (art. 10.17 Wm).
9.7.3 Beheer van huishoudelijke en andere afvalstoffen
Art. 10.21 Wm verplicht elke gemeente ervoor zorg te dragen dat ten minste eenmaal per week de huishoudelijke afvalstoffen met uitzondering van grove huishoudelijke afvalstoffen worden ingezameld bij kantoor huren amersfoort elk perceel waar deze afvalstoffen geregeld kunnen ontstaan. Groente-, fruit- en tuinafval wordt daarbij in ieder geval afzonderlijk ingezameld.
Art. 10.22 Wm verplicht elke gemeente zorg te dragen voor: a de inzameling van grove huishoudelijke afvalstoffen bij elk binnen haar grondgebied gelegen perceel waar die stoffen kunnen ontstaan en b dat er op ten minste één daartoe ter beschikking gestelde plaats binnen de gemeente of binnen de kantoor huren apeldoorn gemeenten waarmee wordt samengewerkt, in voldoende mate gelegenheid wordt geboden om grove huishoudelijke afvalstoffen achter te laten.

Dit bericht is geplaatst in Kantoor huren bedrijfsruimte huren. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *