Voorspelmethoden

Voorspelmethoden Door het steeds grilligere gedrag van consumenten en industriele afnemers is de vraag naar een product of dienst steeds moeilijker voorspelbaar. Fabrikanten en handelsbedrijven vergaderruimte huren breda investeren dan ook veel in de crmsystemen. Vraagvoorspelling maakt deel uit van die systemen. Voorspellen heeft zin wanneer men enigszins op de hoogte is van bijvoorbeeld het patroon van de vraag, de invloed van promotionele acties en veranderingen in de mode. Er moet dus een duidelijke trend aanwezig zijn. Voorspellen gebeurt voornamelijk op de karte termijn. Er zijn vier voorspelmethoden te onderscheiden, elk met een eigen toepassingsgebied: 1 inturtie, waarbij subjectieve keuzen een dominante rol speien; 2 kwalitatieve modellen, waarbij het verloop door (consumenten)onderzoek vergaderruimte huren groningen tot stand kamt; 3 causale modellen, waarbij het gedrag wordt bepaald door een of meer variabelen; 4 tijdreeksmodellen, waarbij de trend vanuit historische waarden wordt bepaald. Ad 1 Intui’tie Misschien is de intuf├╝eve voorspelmethode wel de meest gebruikte. Ze is echter meestal gebaseerd op een combinatie van de methoden die hierna worden besproken. Een marktkoopman bijvoorbeeld kan een redelijke inschatting maken van wat er verkocht zal worden, zonder diepgaand op de theorie in te gaan. Toch blijkt dat er wel degelijk gebruikgemaakt wordt van historische vergaderruimte huren amersfoort gegevens. Ook verwachtingen over externe variabelen, zoals het weer, speien een rol. Heel belangrijk natuurlijk is ten slotte de wijze waarop de marktkoopman naar zijn consumenten luistert.
Ad 2 Kwalitatieve modellen Bij kwalitatieve voorspelmodellen wordt het oordeel van verschillende personen gebruikt om een voorspelling te doen. Dit kan onder andere op basis van marktonderzoek. Aan de gelnterviewden wordt bijvoorbeeld een nieuw product voorgelegd en gevraagd naar hun mening over de verwachting of men het zal gaan gebruiken. Deze methode van voorspellen kamt in beperkte mate voor, vooral door de hoge kosten die er vaak aan verbanden zijn ende Jage zekerheid over de uitkomst. Ad 3 Causale modellen Volgens causale vergaderruimte huren apeldoorn voorspelmodellen is het verband te beredeneren tussen oorzaak en gevolg. Daarbij worden niet alleen de interne factoren gebruikt, maar ook feiten die van buiten kamen. Ten gevolge van een daling van de rente bijvoorbeeld, zal de verkoop van huizen beter gaan verlopen. Een ander voorbeeld betreft de bevoorrading van schoonmaakmiddelen voor onderhoud. De behoefte kan vaak worden bepaald per vierkante meter
bedrijfsruimte. Als een onderneming haar bedrijfsruimte gaat uitbreiden, kan aan de hand van het bouwplan worden nagegaan hoeveel extra onderhoudsmiddelen er nodig zijn. Vaak wordt hierbij uitgegaan van lineaire verbanden. Dat wil zeggen: bij 75% meer ruimte hebben we ook 75% meer schoonmaakmiddelen nodig. Die lineariteitsverwachting hoeft echter niet altijd op te gaan. Met verbeterde bouwmethoden kan er misschien op het onderhoud worden bespaard. Men moet zieh goed realiseren hoe het oorzakelijk verband tot stand kamt. Zie ook voorbeeld 4.5.

Dit bericht is geplaatst in Kantoor huren bedrijfsruimte huren. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *