VERBREDING VAN DE LOGISTIEK

Tijd voor vervolgstap Na de start met Jean, het gebruiken van instrumenten om zaken te verbeteren, is het ten slotte tijd voor een volgende stap in het proces. Bij Sandvik denken ze hierover na, bij weer een ander bedrijf, Sealskin, eveneens. Zonder hulp van buitenaf, van mensen die zieh flink in lean hebben kantoor huren breda verdiept en de verschillende stadia van het proces bij meerdere bedrijven hebben zien ontwikkelen, kom je als onderneming eigenlijk niet verder. En het is wel zaak om stappen vooruit te blijven zetten, dat hoort immers bij de lean-filosofie. Van Teeffelen: ‘Hoewel het voor sommige bedrijven ook al loont om in eerste instantie het eenvoudig plukbare lage fruit te plukken: Visser: ‘Het is verbazingwekkend hoeveel bedrijven niet exact weten hoe ze de vervolgslag moeten maken. Simpele spelletjes zoals het door
elkaar husselen van bijvoorbeeld vijftig onderdelen van een machine en er een weglaten helpt al heel veel. Door elkaar gehusseld duurt het lang het ontbrekende onderdeel te vinden, gestructureerd werkend al een stuk sneller en als er echt goed over nagedacht wordt is het onderdeel in een mum van tijd gevonden: Volgens Visser is daarna de weerstand tegen lean verdwenen als kantoor huren groningen sneeuw voor de zon. Bron: F. den Bakker, Logistiek.nl, jaargang 4, nr. 8, 1 mei 2009, p. 12
Steeds meer kamen ondernemingen tot het besef dat het verbeteren van hun producten en processen noodzakelijk is om in een concurrerende wereld te kunnen overleven. Excellent worden is een kunst, maar aan kop blijven is nog veel moeilijker. In paragraaf 10. l introduceren wehet begrip kwaliteit en het INK-model. Een van de eerste bekende verbetersystemen is kaizen. Het gaat hierbij om het verbeteren van het proces in kleine stappen en met eenvoudige hulpmiddelen. Dit onderwerp behandelen we in paragraaf 10.2. Vervolgens zullen we in paragraaf 10.3 het Toyota Production System (TPS) bespreken. Daarbij wordt gefocust op het voorkomen van verspillingen. Dat wordt Jean genoemd. De organisatie wordt daarbij zo kantoor huren amersfoort slank mogelijk gemaakt. Agile en Jean worden vaak in een adem genoemd. Agile, het wendbaar maken van organisaties, zal apart behandeld worden in paragraaf 10.4. Daarna komt in paragraaf 10.5 de bij Motorola ontwikkelde en bij General Electric succesvol toegepaste methode Six Sigma aan de orde. Daar wordt de mogelijkheid om variatie in processen te reduceren in ogenschouw genomen. In paragraaf 10.6 bespreken we door Eli Goldratt (1993) gelntroduceerde methode theory of constraints (TOC). Daarbij gaat het om het bestrijden ofbesturen van bottlenecks in organisaties. Tot kantoor huren apeldoorn slot zal, aan de hand van een roadmap, de weg geschetst worden die begaan kan worden door ondernemingen om de juiste verbetermethode te kiezen (paragraaf 10.7).

Dit bericht is geplaatst in Kantoor huren bedrijfsruimte huren. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *