Tracking en tracing

Tracking en tracing is een zeer belangrijk onderwerp geworden voor bedrijven die logistieke activiteiten uitvoeren, met name als het gaat om goederen met een beperkte houdbaarheid zoals levensmiddelen. De wetgeving over tracering van goederen wordt steeds strenger. Uiteindelijk zal de kantoor huren breda wetgeving afdwingen dat bedrijven de goederen kunnen traceren een schakel voor en een schakel in de keten na het eigen bedrijf (General Food Law, 2004). Toekomstige ontwikkelingen van traceerbaarheid hangen sterk samen met verdere wetgeving. Voor veel logistiek dienstverleners is tracking en tracing een service die ze aanbieden aan verladers, die willen weten waar de producten zieh in de logistieke keten bevinden. Seacon Logistics: ‘Tracking en tracing is uiterst belangrijk. Er wordt van ons verwacht kantoor huren groningen dat wij de informatiestroom zo transparant mogelijk maken’ (Tansen, 2000). Tracking en tracing kan een waardevolle bijdrage leveren aan het besturen van de goederenstroom door verladers en dienstverleners.
Het is van belang dat de transportplanning goed aansluit op de activiteiten in een magazijn. Zo niet, dan kan dit tot vertragingen leiden, wat vervolgens weer zorgt voor hagere kosten. Om de werking van WMS en TMS te verbeteren is het mogelijk om de systemen met elkaar te integreren. Op kantoor huren amersfoort deze manier kunnen transport en opslag beter op elkaar aansluiten. Het TMS kan de ritplanning doorgeven met bijbehorende orders en het WMS kan zorgen dat de orders op de juiste plaats en op de juiste tijd klaarstaan. Omgekeerd kan het WMS de orders doorgeven en zou het TMS zijn ritplanning hierop aan kunnen passen. Eveneens is het mogelijk om vertragingen in het transport ofin het magazijn, automatisch door te geven aan het andere systeem. De planning kan dan daarop worden aangepast.
Volgens Ter Brugge (in Van Ede, 2006) zou in theorie een volledige integratie van WMS en TMS, waarmee er in een keer een totale planning wordt gegenereerd, ideaal zijn. Echter, de auteur gelooft niet in een dergelijk systeem, omdat er geen computersysteem is dat dit mogelijk maakt. Voor het maken van een planning is altijd input van de mens nodig. Ter Brugge gelooft wel in een oplossing waarbij WMS en TMS hun gegevens uit een database halen. Op deze manier is er voortdurend informatiewisseling tussen WMS en TMS mogelijk. Tevens brengt dit een voordeel voor de klanten met zieh mee. Deze kunnen inloggen in het systeem en kunnen dan in een keer de Status opvragen van hun goederen, onafhankelijk of deze zieh in het magazijn bevinden of in de vrachtwagen.
Kant (in Van Ede, 2006) zegt dat de kantoor huren apeldoorn planning moet bestaan uit twee fases. Eerst zal er een gedetailleerde transportplanning moeten worden opgesteld in combinatie met een globale magazijnplanning. In de tweede fase zal er een gedetailleerde planning voor het orderverzamelen moeten worden gemaakt. Volgens Kant zal het onderdeel waar de hoogst be’invloedbare kosten worden gemaakt, leidend moeten zijn. Dit onderdeel is doorgaans het transportproces.
TUSSENVRAAG 7.10 In de voorgaande tekst wordt steeds gesproken over de integratie tussen TMS en WMS. Maar er is nog een derde deelsysteem van de distributielogistiek, namelijk het Voorraad Management Systeem (VMS). Hoe kan dat VMS samenwerken met TMS en WMS?

Dit bericht is geplaatst in Kantoor huren bedrijfsruimte huren. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *