Te pessimistische uitgangspunten

Hoewel Monte Carlo simulatie een krachtig middel is moet men er behoedzaam mee omgaan. Hulpmiddelen als Crystal Bali en @Risk maken het opvoeren van verdelingen en het uitvoeren van simulaties gemakkelijk flexplek huren breda. Het gevaar is dat men teveel variabelen van kansverdelingen en correlaties voorziet waardoor men een soep creëert waarvan niet meer na te gaan is hoe die tot stand gekomen is. Voor een zinvolle simulatie is het nodig aandacht te besteden aan de volgende punten: – Beperk het aantal variabelen waarvoor kansverdelingen worden opgegeven. De variabelen die het meest in aanmerking komen zijn de flexplek huren groningen variabelen waarvan uit de gevoeligheidsanalyse is gebleken dat die de meeste invloed op de afwijking van het resultaat hebben; – Ga behoedzaam om met correlatie. Correlatie zegt niet direct iets over oorzakelijkheid. Als variabele A met variabele B correleert wil dat niet zeggen dat variabele A variabele B veroorzaakt of omgekeerd. Vaak is er sprake van een schijnverband omdat A en B een gemeenschappelijke verklarende variabele hebben, die buiten beschouwing is gebleven. De economische groei is mogelijk een dergelijke verklarende variabele; – Splits zo mogelijk simulaties of voer de simulatie op verschillende deelresultaten uit. Zo kunnen we kosten scheiden van opbrengsten; – Controleer altijd de resultaten van de simulatie met het gezonde verstand. We zijn goed in staat om bepaalde effecten enigszins te voorspellen. Wijken de resultaten van de simulatie op punten sterk af van onze eerste inschatting dan is dat een signaal om de opzet van de simulatie te checken; – Maak een onderscheid tussen de uitgangssituatie flexplek huren amersfoort (de schatting van variabelen op tijdstip 0) en de ontwikkeling in de tijd. De uitgangssituatie wordt gestuurd door ramingen van prijzen of kosten heden. De ontwikkelingen in de tijd hebben te maken met het indexeren van deze gegevens. Daarnaast is een goede interpretatie van de resultaten van de simulatie relevant. De meeste simulaties resulteren in een normale verdeling van resultaten. Stel we hebben een project waarvan de netto contante waarde volgens een puntschatting 0 is. We zetten de simulatie op, voeren flexplek huren apeldoorn deze uit en komen tot een verdeling van netto contante waardes. De verdeling gaan we interpreteren. HOOFDSTUK 6 – SPECIALE ONDERWERPEN 1 65 Het gemiddelde van de steekproef is minus 2 zoals weergegeven in figuur 6.2 1. Vaak zien we de misvatting dat het resultaat van de simulatie minus 2 is. De simulatie heeft echter een verdeling van uitkomsten als resultaat. We zouden verwachten dat het gemiddelde ongeveer gelijk is aan onze puntschatting. Het verschil tussen het gemiddelde van de steekproef en de puntschatting duidt erop dat of onze puntschatting te optimistisch is geweest of dat onze simulatie is gebaseerd op te pessimistische uitgangspunten.

Dit bericht is geplaatst in Kantoor huren bedrijfsruimte huren. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *