Taakvolwassenheid

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De kans bestaat dat men hoge verwachtingen heeft op relatief korte termijn. Uit de praktijk blijkt dat wezenlijke veranderingen pas bereikt worden na een langere tijd en stapje voor stapje. • De leiderschapsstijl: een kans bestaat dat de leiderschapsstijl en mbo niet bij elkaar passen. Mbo vraagt om een leiderschapsstijl waarbij nadruk wordt gelegd op een hoge mate van taakvolwassenheid van en relatiegerichtheid op de medewerkers. 10
Management by exception In organisaties speelt het beheersen van bedrijfsprocessen een belangrijke rol. Met betrekking tot die flexplek huren breda bedrijfsprocessen stelt men doelen die, zoals we bijvoorbeeld bij management by objectives gezien hebben, per afdeling en/of medewerkers vastgesteld kunnen worden. Periodiek moet worden bekeken of de gestelde doelen gehaald zijn of gaan worden. Indien men afwijkingen of uitzonderingen (exceptions) constateert, zal de uitvoering bijgesteld worden of de norm aangepast. Bij de uitvoering van bedrijfsprocessen vinden in de praktijk veel afwijkingen plaats. Wanneer alle afwijkingen alleen door leidinggevende functionarissen gecorrigeerd moeten worden is er al gauw sprake van overbelasting. Om deze overbelasting terug te dringen of te vermijden wordt veelal een methode toegepast die management by exception heet.
In organisaties worden taken gedelegeerd. Bij het delegeren van taken worden tevens de bijbehorende verantwoordelijkheden en bevoegdheden overgedragen die bij de taken horen. Degene die de taken delegeert zal controle willen uitoefenen op de taakuitoefening van de uitvoerende functionaris omdat hij de eindverantwoordelijkheid behoudt voor het functioneren van de uitvoerende flexplek huren amersfoort functionaris en voor de resultaten van de verrichte taken (zie verder paragraaf 9.2.3). Het voordeel van delegatie is dat de functionaris ontlast kan worden van routinematige werkzaamheden en zich meer kan toeleggen op andere taken en problemen. Anders gezegd heeft de uitvoerende functionaris een groot gedeelte van de beheerstaken van de hogere functionaris overgenomen.

This entry was posted in Kantoor huren bedrijfsruimte huren. Bookmark the permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>