Rol van de burgerlijke rechter

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Rol van de burgerlijke rechter Tot de competentie van de burgerlijke rechter behoort de kennisneming van alle geschillen over eigendom en de daaruit voortvloeiende rechten, over schuldvorderingen of over (andere) burgerlijke rechten. Uit de jurisprudentie blijkt dat de burgerlijke rechter geen taak heeft als deze niets kan toevoegen aan de administratieve kantoorruimte huren breda rechtsbescherming. Er kan slechts een beroep op de burgerlijke rechter worden gedaan wanneer de administratieve rechtsbescherming onvoldoende blijkt te zijn.
• Voorbeeld Een administratieve rechter heeft geoordeeld dat een besluit onrechtmatig is, maar hij laat na om aan de benadeelde een schadevergoeding toe te kennen. In dat geval kan (met succes) een beroep op de burgerlijke rechter worden gedaan tot verkrijging van een schadevergoeding. De wettelijke grondslag hiervoor is art. 6:162 BW, de onrechtmatige daad.
Het rechtsbeschermingssysteem tegen de overheid kan als volgt worden samengevat. 1 Indien een bijzondere wet speciale kantoorruimte huren groningen rechtsbeschermingsmogelijkheden bevat, moet daarvan gebruik worden gemaakt en kan geen gebruik worden gemaakt van de Awb-rechtsbescherming. 2 Indien een bijzondere wet geen speciale rechtsbeschermingsmogelijkheden bevat, kan gebruik worden gemaakt van de rechtsbeschermingsmogelijkheden van de Awb. 3 In geval 2 begint de rechtsbescherming met het indienen van een bezwaarschrift bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. 4 Indien het kantoorruimte huren amersfoort bestuursorgaan het bezwaarschrift ongegrond verklaart, is beroep mogelijk bij de sector bestuursrecht van de rechtbank 5 Tegen een uitspraak van de rechtbank is hoger beroep mogelijk bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 6 Indien een besluit wordt voorbereid volgens de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van de Awb, hoeft tegen het besluit geen bezwaarschrift te worden ingediend, maar kan direct beroep worden aangetekend bij de rechtbank.
7 In spoedeisende gevallen kan nadat een bezwaarschrift is ingediend of nadat beroep is ingesteld, aan de voorzieningenrechter van de rechtbank een voorlopige voorziening worden gevraagd. Indien hoger beroep is ingesteld, dan kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de kantoorruimte huren apeldoorn voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 8 Rechtsbescherming tegen feitelijke handelingen en privaatrechtelijke rechtshandelingen door de overheid kan worden gevonden bij de burgerlijke rechter.

Dit bericht is geplaatst in Kantoor huren bedrijfsruimte huren. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *