Risicomanagement

Gerelateerde afbeelding

Risicomanagement, taak topleiding en ‘governance’ code
geintegreerd risicobeheer In de nabije toekomst zal (geïntegreerd) risicobeheer een steeds belangrijker rol spelen binnen het totale bedrijfsbeleid, zo wordt verwacht. Door ‘affaires’ van de laatste tijd, denk bijvoorbeeld aan Enron (in relatie tot Arthur Andersen), Asea Brown Bovery, Allied Irish Bank, maar ook door de vuurwerkramp in Enschede (mei 2000), milieurampen, product-recalls (Firestone – Ford) wordt men zich in de top van bedrijven steeds meer bewust kantoorruimte huren breda van dit soort risicovraagstukken. Er is wat dit betreft een verschuiving waarneembaar van aandacht voor ‘uitsluitend’ financiële risico’s (in enge zin) naar risico’s in brede en meer algemene zin en de daarop gerichte interne controle en auditing. Ook de Code on Corporate Governance 1998, die sedert 2001 in Groot Brittannië van kracht is, geeft hieraan een impuls. Recent wordt dan ook veelvuldig gesproken over geïntegreerd risicobeheer, risicoprofiel het opstellen van een risicoprofiel kantoorruimte huren groningen en een strategische benadering van ondernemingsrisico.
Alle soorten risico’s waarmee een bedrijf te maken kan krijgen, moeten dan in beschouwing worden genomen, denk aan strategisch, operationeel en financieel risico, maar ook aan risico’s kantoorruimte huren amersfoort gerelateerd aan wettelijke kwesties, veiligheid, corruptie/ omkoping, politieke risico’s (incl. terrorisme, kidnapping e.d.) en reputatierisico’s. Met de ontwikkeling van wereldmarkten en wereldwijde merken en de groeiende rol van internationale pressiegroepen worden onder andere reputatierisico’s voor veel bedrijven steeds meer een punt van aandacht (denk aan Coca-Cola, Heineken e.d.). Ook milieurisico’s zijn in dit kantoorruimte huren apeldoorn opzicht belangrijk (denk aan Shell, Exxon, Genera! Electric e.a.).

Dit bericht is geplaatst in Kantoor huren bedrijfsruimte huren. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *