Recht van opstal

Recht van opstal

 

Het recht van opstal wordt in het kantoor te huur in groningen  Burgerlijk Wetboek omschreven als een zakelijk recht om in, op of boven een onroerende zaak (meestal de grond van een ander) gebouwen, werken of beplantingen in eigendom te hebben of te verkrijgen. Doel van het bedrijfsruimte huren in breda  opstalrecht is de doorbreking van de goederenrechtelijke regel dat de eigenaar van de grond tevens eigenaar is van de daarmee duurzaam verenigde gebouwen en werken, en van de – al dan niet duurzaam – met de grond verenigde beplantingen.
Het opstalrecht leidt tot een horizontale scheiding van de eigendom van de grond en de opstal. Gaat het opstalrecht teniet, dan keert de eigendom van de opstallen van rechtswege – zonder dat daartoe levering is vereist – terug naar de eigenaar van de grond. Voorzover in de akte van vestiging niet anders wordt bepaald, heeft de opstaller in dat geval het recht de opstallen weg te nemen, mits hij de onroerende zaak in de oude toestand terugbrengt. In de aktes kan ook een waardevergoeding bij beëindiging worden opgenomen. Het opstalrecht ontstaat door vestiging, dat wil zeggen door inschrijving van de notariële akte in de openbare registers. Het opstalrecht kan tevens ontstaan door verkrijgende verjaring. De termijn hiervoor is tien jaren, mits

OVERIGE JURIDISCHE ASPECTEN

de opstaller te goeder trouw is en onafgebroken bezit heeft gehad. Bij het ontbreken van goede trouw is er verkrijging door verjaring na twintig jaren.
Een opstalrecht kan worden gevestigd onder de verplichting van de opstaller om aan de  kantoor te huur in apeldoorn eigenaar – al dan niet periodiek – een geldsom, retributie, te betalen. Een opstalrecht kan een afhankelijk recht (opstalrecht is gekoppeld aan een gebruiksrecht zoals huur, pacht, erfpacht e.d.) of een zelfstandig recht zijn. Een zelfstandig opstalrecht kan wel worden vervreemd, een afhankelijk opstalrecht niet. 7.7.4 Mede-eigendom of gemeenschappelijk eigendom
In de inleidende paragraaf is al aangegeven dat eigendom het meestomvattende recht is dat een persoon op een zaak kan hebben. In de praktijk komt het veelvuldig voor dat de eigendom van een zaak aan meerdere personen toekomt; deze mede-eigenaren hebben dan het object in gemeenschappelijk eigendom. Bijvoorbeeld echtelieden die gezamenlijk een huis bezitten of erfgenamen die bij overlijden van de eigenaar diens eigendom gezamenlijk verkrijgen. De mede-eigenaren kunnen het genot, gebruik en beheer van gemeenschappelijke goederen bij overeenkomst regelen. Tenzij anders bepaald, geschiedt het beheer door de bedrijfsruimte huren in amerfoort  mede-eigenaren tezamen. Zo nodig kunnen echter handelingen die dienen tot gewoon onderhoud of tot behoud van een gemeenschappelijk goed en in het algemeen handelingen die geen uitstel kunnen lijden, door ieder van de mede-eigenaren zelfstandig worden verricht. De beschikkingsbevoegdheid van de mede-eigenaren kan ook worden beperkt. Als deze beperkingen worden ingeschreven in de openbare registers, zijn ook derden daaraan gebonden

Dit bericht is geplaatst in Kantoor huren bedrijfsruimte huren met de tags , , , . Bookmark de permalink.

235 Reacties op Recht van opstal

 1. Pingback: christian online dating uk free

 2. Pingback: dapoxetine over counter cvs

 3. Pingback: albuterol drug interactions inhaled

 4. Pingback: how to obtain hydroxychloroquine

 5. Pingback: john hopkins hydroxychloroquine study

 6. Pingback: hydroxychloroquine ingredients list

 7. Pingback: how to take priligy

 8. Pingback: buy hydroxychloroquine usa

 9. Pingback: cheap viagra online canadian pharmacy

 10. Pingback: stromectol may treat

 11. Pingback: viagra buy

 12. Pingback: viagra online usa

 13. Pingback: sildenafil viagra

 14. Pingback: sildenafil citrate

 15. Pingback: where can i get cialis online

 16. Pingback: where can i buy cialis cheap

 17. Pingback: where can i buy cialis pills

 18. Pingback: how do i get cialis

 19. Pingback: cheapest viagra

 20. Pingback: very nice site cheap viagra

 21. Pingback: sale cialis

 22. Pingback: buy sildenafil online

 23. Pingback: levitra a prix discount

 24. Pingback: tadalafil cialis 5mg

 25. Pingback: viagra

 26. Pingback: viagra cream buy online

 27. Pingback: purchase viagra online without prescription

 28. Pingback: cialis uses

 29. Pingback: cheapest viagra online

 30. Pingback: get cialis online

 31. Pingback: cheap generic viagra online

 32. Pingback: fungsi ivermectinin

 33. Pingback: how much ivermectin for humans

 34. Pingback: sildenafil 20mg brand name

 35. Pingback: viagra gel pills

 36. Pingback: ivermectin toxicity in humans

 37. Pingback: viagra coupon

 38. Pingback: stromectol for jaw bone infection

 39. Pingback: stromectol 6 treat parasite infestations 125

 40. Pingback: www.cialisglu.com

 41. Pingback: female viagra online uk

 42. Pingback: legitimate online no prescription viagra

 43. Pingback: buy viagra equivalent

 44. Pingback: cheapest generic viagra substitute

 45. Pingback: cialis professional vs cialis

 46. Pingback: order cialis online canada

 47. Pingback: cialis dapoxetine

 48. Pingback: site es cheap viagra

 49. Pingback: buy viagra online with bitcoin

 50. Pingback: sildenafil citrate tablets

 51. Pingback: otc ed drugs

 52. Pingback: sildenafil 50mg

 53. Pingback: cheap viagra without rx

 54. Pingback: generic viagra

 55. Pingback: cheap levitra india

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.