‘Populistische’ excessen

Cass Sunstein, een andere onderzoeker die ik bewonder (en met wie ik persoonlijk bevriend ben), is het oneens met Slovics opvattingen over de verschillen tussen experts en het grote publiek en verdedigt de rol van de expert als tegenwicht voor ‘populistische’ excessen. Sunstein is een flexplek huren breda vooraanstaand juridisch onderzoeker in de Verenigde Staten en heeft, net als de andere kopstukken in zijn professie, de karaktereigenschap van intellectuele onverschrokkenheid. Hij kan kennis snel en accuraat tot zich nemen en heeft zich veel verschillende disciplines eigengemaakt, waaronder de psychologie van keuze- en inschattingsprocessen en vraagstukken op het gebied van risicobeleid. Sunstein meent dat de bestaande regelgeving in de Verenigde Staten slecht geprioriteerd is en eerder draait om publieke druk dan om zorgvuldige, objectieve analyse. Volgens hem moeten risico-indamming en overheidsinterventie primair worden gebaseerd op een rationele afweging van kosten en baten, met het aantal geredde mensenlevens (of wellicht het aantal geredde levensjaren, om de nadruk meer op jongeren te leggen) en de economische kosten in dollars als natuurlijke meeteenheden. Slechte regelgeving kost mensenlevens en geld; zaken flexplek huren groningen die objectief kunnen worden gemeten. Sunstein heeft zich niet laten overtuigen door Slovics argument dat risico en risicometing subjectief zijn. Veel aspecten van risico-inschatting zijn onzeker, maar hij heeft vertrouwen in de objectiviteit die ontstaat door onderzoek, kennis en zorgvuldige beredenering. Sunstein kreeg het vermoeden dat vooringenomen reacties op risico’s een belangrijke bron van ongebruikelijke en foute prioriteiten in over
I 50 Deel Il – Heuristieken en biases
heidsbeleid waren. Wet- en regelgevende instanties luisteren wellicht te veel naar irrationele zorgen van de flexplek huren amersfoort burger, om electorale redenen en omdat ze zelf ontvankelijk zijn voor dezelfde cognitieve biases. Sunstein en zijn partner, de jurist Timur Kuran, bedachten een naam voor het mechanisme waarmee bias in beleid sluipt: de availability cascade, of de beschikbaarheidscascade.6 Ze stellen dat in een sociale context ‘alle heuristiek gelijk is, maar beschikbaarheid gelijker is dan andere vormen van heuristiek.’ Sunstein en Kuran gaan uit van een uitgebreid concept van heuristiek waarin beschikbaarheid een heuristiek is voor het inschatten van andere zaken dan frequentie. Het belang van een bepaald idee flexplek huren apeldoorn wordt vaak ingeschat aan de hand van de snelheid waarmee het idee in onze gedachten komt, en de emotionele lading ervan.

Dit bericht is geplaatst in Kantoor huren bedrijfsruimte huren. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *