Onderscheid tussen kopen (eigendom) bedrijfsruimte na gebruikname kantoorruimte te huur

Met de scheiding van eigendom en gebruik zijn twee deelmarkten ontstaan, die beide een aanzienlijke financiële omvang hebben. Op de koop -en verkoopmarkt ontmoeten eigenaren elkaar om het bezit van panden te verhandelen. In het geval van nieuwbouw Groningen zijn het vooral projectontwikkelaars die het eigendom verkopen aan beleggers (verhuurders) van bedrijfsruimten te huur in Groningen. Ook bij reeds in gebruik genomen objecten vindt wisseling van eigendom plaats wanneer eigenaar-gebruikers af willen van hun bezit en voortaan als huurder wensen te opereren of tussen beleggers onderling. Dc huurmarkt is de plaats waar eigenaren (verhuurders) en gebruikers elkaar ontmoeten en waar huurovereenkomsten, zoals kantoorruimtes te huur Almere worden afgesloten.

DYNAMIEK IN KANTOORRUIMTE

Op iedere markt wordt het aanbod en de prijs ervan afgestemd op dc vraag : in de perfecte markt worden vraag en aanbod zoals kantoorruimten te huur in Utrecht in evenwicht gebracht door het prijsmechanisme. Op het moment dat de vraag hoger ligt dan het aanbod, stijgt de prijs van het aanbod, waardoor de vraag afneemt. Is de vraag lager dan het aanbod, dan daalt de prijs van het aanbod, waardoor de vraag toeneemt.

Op de valuta-en aandelenmarkt wordt op deze manier wereldwijd de vraag binnen fracties van seconden afgestemd op het aanbod; slechts gedurende een hele korte periode is er sprake van een onbalans. Op de vastgoedmarkt zoals, bedrijfsruimten te huur in Breda en duren deze perioden van onbalans aanzienlijk langer. De oorzaak hiervan ligt in een aantal specifieke eigenschappen van zowel de eigendoms-markt als de huurmarkt.

kantoorruimte groningen en breda huren

kantoorruimte groningen en breda huren

De eigendoms-markt voor vastgoed onderscheidt zich van de meer dynamische markten (zoals de valutamarkt) door een veel geringer aantal vragers en aanbieders, een beduidend minder homogeen product, een hoge waarde per transactie en relatief hoge transactiekosten. Wisseling van eigendom kent een hoge drempel, waardoor een onbalans tussen vraag en aanbod langer in stand blijft.

Deze situatie wordt versterkt door de eigenschappen van de huurmarkt. Ten eerste worden in Nederland huurovereenkomsten afgesloten met een gemiddelde looptijd van meer dan vijf jaar, waarbij het huurprijsniveau jaarlijks wordt geïndexeerd op basis van een algemene index. Bij een toename van de vraag kunnen de huurprijzen dus niet zonder meer worden verhoogd. Daarnaast is het vergroten van het aanbod geen kwestie van een  druk op de knop. Plannen moeten worden ontwikkeld en goedgekeurd waarna, voordat kan worden opgeleverd, enige jaren moet worden gebouwd, Het proces van planvorming tot ingebruikname beslaat meerdere jaren. In tijden van het achterblijven van de vraag ten opzichte van het aanbod kunnen de huren van bestaande contracten niet worden verlaagd en bouwprojecten kunnen niet zonder grote negatieve financiële gevolgen worden stilgelegd.

Dit bericht is geplaatst in Kantoor huren bedrijfsruimte huren met de tags , , , . Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *