Omgeving en organisatie

Gerelateerde afbeelding

De bekendste en meeste toegepaste benadering van portefeuilleanalyse is afkomstig van de Boston Consulting Group (BCG). Boston Consulting Group Deze benadering richt zich op drie aspecten van de business unit, namelijk: de omzetwikkeling (uitgedrukt in het relatieve marktaandeel); 2 de marktontwikkeling (uitgedrukt in marktgroei); 3 de geldstroomontwikkeling (uitgedrukt in cash flow). (Hieronder wordt verstaan de nettowinst na belasting vermeerderd met de afschrijvingen.)
In de BCG-matrix worden de verschillende strategische business units geplaatst. Deze matrix bestaat uit vier kwadranten, waarbij op de verticale as de marktgroei en op de horizontale as het relatieve marktaandeel (dat wil marktgroei zeggen het eigen marktaandeel ten opzichte van de grootste concurrent) relatieve marktaandeel wordt afgezet. De ssu’s worden nu in deze celmatrix weergegeven do’or middel van een cirkel waarbij de omvang van de cirkel correspondeert met de omzet van de SBU binnen de organisatie. In figuur 2.10 zijn de hierna genoemde cijfers verwerkt in een BCG-matrix.
Strategische business units van vergaderruimte hilversum een brouwerij Een brouwerij onderscheidt de volgende strategische business units met omzetten en marktaandelen. SBU omzet marktgroei markt- marktaandeel relatief aandeel grootste marktaandeel concurrent pils (mainstream) 110 0-1% 25% 20% speciale bieren (specialty) 50 10-13% 10% 25% luxe bieren ( premium) 20 5-7% 5% 10% seizoensbieren (seasonal) 14 18-20% 35% 20% alcoholarme bieren (light) 6 3-6% 5% 7% T Figuur 2.1 O Boston Consulting Groep-matrix van de brouwerij Boston Consulting Groep: Matrix van de brouwerij.
Het derde element waarop de BCG-matrix zich concentreert is de ontwikkeling van de geldstromen ofwel de cash flow van de verschillende ssu’s. Athankelijk van de positie van de ssu in de matrix levert een ssu geld op ofd ient er juist in een ssu geĆÆnvesteerd te worden. Om de investeringen te kunnen bekostigen zal er dus worden gestreefd naar een evenwichtige verdeling van verschillende businesses in de matrix.

Dit bericht is geplaatst in Kantoor huren bedrijfsruimte huren. Bookmark de permalink.

96 Reacties op Omgeving en organisatie

  1. Pingback: henry ford hydroxychloroquine study

  2. Pingback: hydroxychloroquine off patent

  3. Pingback: hydroxychloroquine dosage chart

  4. Pingback: hydroxychloroquine for sale walmart

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.