Niet-rationele besluitvormingsprocessen

Gerelateerde afbeelding

Niet-rationele besluitvormingsprocessen
Het besproken rationele besluitvormingsproces kan worden opgevat als een ideaal model. Er wordt van uitgegaan dat een beslissing voortkomt uit een duidelijke probleemstelling, en dat er bewuste keuzes worden gemaakt na een zorgvuldige afweging van een aantal alternatieven. In werkelijkheid ziet een besluitvormingsproces er anders uit omdat: • er onvoldoende informatie beschikbaar is; • er sprake is van gebrek aan tijd voor het doorlopen van het rationele besluitvormingsproces; • een (te) beperkte hoeveelheid middelen beschikbaar is om extra informatie ‘te kopen';
• de beslissers ook beperkt zijn in hun capaciteiten (zij kunnen niet alles overzien); • er belangentegenstellingen tussen beslissers bestaan; • er soms onvoldoende ruimte bestaat voor afwijkende meningen.
In de praktijk onderscheiden we vier typen besluitvormingsprocessen, te weten: het neo-rationele besluitvormingsproces, het bureaucratische besluitvormingsproces, het politieke besluitvormingsproces kantoor huren breda en het open-eind-besluitvormingsproces. Deze typologie van besluitvormingsprocessen is gebaseerd op: centralisatiegraad (dat wil zeggen de mate van beïnvloeding vanuit de top of vanuit de basis), en de formalisatie- centralisatiegraad graad (dat wil zeggen de mate van regelgeving). formalisatiegraad
Dit besluitvormingsproces lijkt het meest op het besproken rationele model in 7.3. Er is sprake van een informele en gecentraliseerde besluitvorming. Het kenmerk hiervan is dat veelal één persoon de beslissingen informele en gecentraliseerde neemt. Er gaat geen uitgebreid onderzoek vooraf aan de beslissing en de beslisser wordt niet gehinderd door regelgeving. Er wordt gesproken van besluitvorming ‘neo’ -rationeel, omdat men onderkent dat niet alleen rationele aspecten
maar ook emotionele en intuïtieve aspecten een rol spelen in de besluit- neo-rationeel besluitvormingsproces vorming. Het voordeel van dit besluitvormingsproces is dat het sturing krijgt vanuit één kantoor huren amersfoort gezichtspunt. Er is dan ook sprake van duidelijke doelen waardoor iedereen op één lijn zit. Een nadeel van deze methode is
dat de betrokkenheid bij besluitvorming erg laag is, omdat er maar een beperkte ruimte is voor andere meningen dan voor die van de centrale figuur.

This entry was posted in Kantoor huren bedrijfsruimte huren. Bookmark the permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>