MER-coördinatie

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

MER-coördinatie wil zeggen dat een bestuursorgaan ervoor zorgt dat: de bestuursorganen bij het geven van de richtlijnen rekening houden met de onderlinge samenhang tussen die richtlijnen en dat bij het nemen van de besluiten bij de voorbereiding waarvan het MER wordt gemaakt, rekening kantoor huren breda wordt gehouden met de onderlinge samenhang tussen die besluiten (art. 14.10 lid 1 Wm); van startnotities tezamen wordt kennisgegeven; te geven richtlijnen tezamen worden toegezonden aan degene die het MER maakt; het MER aan de bestuursorganen, aan de adviseurs en de Commissie voor de milieueffectrapportage wordt gezonden; van het MER wordt kennisgegeven.
Zie art. 14.10 lid 2 Wm. Deze coördinatie vindt alleen plaats in geval van meer dan een MER-plichtig besluit (en niet bij een plan-MER waar het maken van een startnotitie en het geven van richtlijnen niet verplicht is).
Ofwel het ene kantoor huren groningen bestuursorgaan dat de MER-plichtige besluiten moet nemen is met de coördinatie belast, ofwel Gedeputeerde Staten ofwel het door de bestuursorganen gezamenlijk -aangewezen bestuursorgaan (art. 14.9 lid 2 Wm).
De gecoördineerde kantoor huren amersfoort bestuursorganen moeten medewerking aan de coördinatie verlenen (art. 14.14 lid 4 Wm).
9.5 Vergunningen voor inrichtingen
De milieuvergunning is het bekendste instrument uit de Wet milieubeheer om het milieu te beschermen. Vóór de Wet kantoor huren apeldoorn milieubeheer werden de meeste milieuvoorschriften aan bedrijven opgelegd in de Hinderwetvergunning op grond van de toenmalige Hinderwet.

Dit bericht is geplaatst in Kantoor huren bedrijfsruimte huren. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *