Medezeggenschap op ondernemingsniveau

Gerelateerde afbeelding

Medezeggenschap als participatie Bij participatie bestaat de mogelijkheid om binnen een bepaalde structuur van machtsrelaties actief deel te nemen aan en betrokken te raken bij de uitvoering van beleid. Participatie kantoorruimte huren breda kan dan ook zowel in een gedemocratiseerde als in een (nog) niet-gedemocratiseerde structuur plaatsvinden. Participatie kan plaatsvinden zonder dat er automatisch sprake parrioparie behoeft te zijn van een wijziging in de machtsrelaties. Participatie kunnen we omschrijven als het betrekken van werknemers bij kantoorruimte huren groningen de uitvoering van het beleid (al dan niet democratisch vastgesteld). Participatieprocessen spelen zich meestal af aan de voet van de organisatie (op de werkplek). Deze processen kunnen een institutionele vorm aannemen (bijvoorbeeld door werkoverleg) maar ook een verandering in leiderschapsstijlen veroorzaken.
2.3. 1 Huidige stand van zaken bij medezeggenschap op ondernemingsniveau
De huidige stand van zaken met betrekking tot de medezeggenschap kan met behulp van figuur 2. 2 zichtbaar worden gemaakt. We hebben hierin een overzicht gegeven van de verschillende medezeggenschapsorganen in de onderneming en andere regelingen die de autonomie van de directie pogen kantoorruimte huren amersfoort te begrenzen ten gunste van de werknemers. We hebben zoveel mogelijk geprobeerd uitdrukking te geven aan de onderlinge verbondenheid van al deze regelingen op ondernemingsniveau.
Dit medezeggenschapsplaatje is niet voor alle ondernemingen in gelijke mate realistisch. De hierin vermelde regelingen, instituten en dergelijke zijn niet voor alle ondernemingen op dezelfde wijze voorgeschreven. Bovendien kantoorruimte huren apeldoorn wordt niet in alle ondernemingen werk werkoverleg overleg gepraktiseerd, hetgeen ook geldt voor het bedrijvenwerk. Ruwweg kunnen we stellen dat dit overzicht van toepassing is op ondernemingen die meer dan honderd werknemers in dienst hebben en de rechtsvorm NV of BV dragen.

Dit bericht is geplaatst in Kantoor huren bedrijfsruimte huren. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *