Materieel en formeel recht

Materieel en formeel recht De bepalingen over de aard en de inhoud van het recht, vormen het materieel recht.
•Voorbeeld Een flexplek huren breda verhuurder heeft het recht op het ontvangen van de huurprijs. Iemand die een diefstal pleegt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaar. Een subsidietoezegging aan een sportvereniging moet worden nagekomen.
De bepalingen die aangeven hoe men zijn recht kan verwezenlijken, noemen we formeel recht of procesrecht. Voor het privaatrecht heten die regels: burgerlijk procesrecht. Deze regels zijn opgenomen in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Daarin kan iemand dus nalezen op welke wijze hij zich tot de rechter moet wenden om een vonnis te verkrijgen en welke stappen hij tijdens de procedure moet ondernemen wanneer de wederpartij zijn verplichtingen uit een overeenkomst niet nakomt. Het formele strafrecht (het strafprocesrecht) is te vinden in het Wetboek van Strafvordering. Hierin staat precies beschreven waar de politie flexplek huren groningen zich aan moet houden bij de opsporing van een verdachte en bijvoorbeeld hoe lang een verdachte van diefstal mag worden vastgehouden. Het procesrecht voor bestuursorganen is grotendeels opgenomen in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Hierin zijn de procedures te vinden voor het maken van bezwaar tegen overheidsbeslissingen, bijvoorbeeld als een toegezegde subsidie niet wordt uitbetaald.
1 .2.5 Nationaal en internationaal recht Nationaal recht is het recht dat geldt binnen Nederland en dat door de Nederlandse wetgever is gemaakt. Daarnaast bestaat er recht dat geldt tussen staten flexplek huren amersfoort of dat geldt tussen burgers van verschillende staten: internationaal recht. Internationaal recht kan weer worden onderscheiden in internationaal publiekrecht en internationaal privaatrecht.
1 .2 Onderscheidingen in het recht 15
Internationaal publiekrecht, ook wel volkenrecht genoemd, regelt de rechtsbetrekkingen tussen staten onderling en tussen andere lichamen die aan het internationaal rechtsverkeer deelnemen. Een voorbeeld van internationaal publiekrecht is het (EU-)Verdrag van Maastricht, dat vele verplichtingen aan de aangesloten staten oplegt. Internationaal privaatrecht is nationaal recht dat bepaalt welk recht (nationaal of buitenlands) een Nederlandse rechter moet toepassen op een privaatrechtelijk geschil waarbij buitenlands recht een rol speelt. Internationaal privaatrecht geeft bijvoorbeeld antwoord op de vraag welke flexplek huren apeldoorn echtscheidingsregels er gelden bij een scheiding in Nederland tussen een Nederlandse vrouw en een Marokkaanse man, van wie het huwelijk in Marokko volgens de Marokkaanse wet is voltrokken. Een ander voorbeeld is de regel dat een aanrijding in Frankrijk waarbij een Nederlander betrokken is, naar Frans recht moet worden beoordeeld.
1.2.6 Subjectief en objectief recht Subjectief recht is het persoonlijke recht dat iemand ontleent aan het objectief recht. Objectief recht is het recht dat geldt op een bepaald moment en dat is opgenomen in wettelijke voorschriften.

Dit bericht is geplaatst in Kantoor huren bedrijfsruimte huren. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *