lntegraal reverse-logisticsconcept

lntegraal reverse-logisticsconcept
In overeenstemming met de systematiek van dit boek zullen we laten zien dat het in hoofdstuk 3 ge’introduceerde logistiek concept ook ‘vertaald’ kan worden naar reverse logistics: het IRLC (Wesseling & Van Goor, 1997). We hebben het dan over de volgende aandachtsgebieden: • de grondvorm; • de besturing; • de informatie; • de organisatie; • de prestatie-indicatoren.
Voordat we op deze aandachtsgebieden nader ingaan, verdiepen we ons eerst in een aantal concurrentiestrategieen.
9.3.1 Concurrentiestrategieen kantoor huren breda Ondernemingen zullen met betrekking tot reverse logistics hun concurren- Concurrentietiestrategie moeten bepalen. Porter ( 1980) onderscheidt twee concurrentie- strategie strategieen, te weten kostenleiderschap en differentiatie. Pino en Van ’t Eind (1990) formuleren een derde strategie, die wordt gevormd door het combineren van de twee strategieen van Porter, de integratie- ofversterkingsstrategie.
De gekozen concurrentiestrategie hangt nauw samen met de motieven voor het toepassen van reverse logistics. Deze motieven kunnen kantoor huren groningen worden ingedeeld in:
In veel gevallen zal een combinatie van motieven de aanleiding zijn voor het starten van een reverse-logisticsprogramma. De gekozen concurrentiestrategie zal afhangen van het overheersende motief.
Er is sprake van een differentiatiestrategie, wanneer een bedrijf een retoursysteem opzet om zo aan de wensen van de afnemers te voldoen. Reverse logistics kan in dit geval als marketinginstrument worden gezien. In geval van een differentiatiestrategie wordt de logistiek overheerst door de marketingfunctie. Dit geldt niet wanneer de onderneming de financiele voordelen als voornaamste motiefbeschouwd. Dan kan gesproken worden van een kostenleiderschapsstrategie. Wanneer de onderneming enerzijds haar integrale logistieke kosten wil verminderen en anderzijds wil voldoen aan de steeds strengere eisen van de afnemers (bijvoorbeeld met kantoor huren amersfoort betrekking tot de zuiverheid van de materialen), kan er gesproken worden van een integratiestrategie.
Een derde motiefwordt gevormd door de wetten en regels, die de overheden met betrekking tot het milieu opstellen. Er is hier sprake van een extra randvoorwaarde waarmee een bedrijf in zijn bedrijfsvoering rekening moet houden. Immers iedere onderneming in de sector zal aan de gestelde eisen moeten voldoen. Veel bedrijven zullen echter zo efficient mogelijk de nieuwe voorschriften willen realiseren, zodat hier sprake kan zijn van een kostenleiderschapsstrategie. Tevens zullen er ondernemingen zijn die niet alleen aan de wet willen voldoen, maar ook iets extra’s willen bieden om zieh zo te onderscheiden van de rest. Dan kan kantoor huren apeldoorn worden gesproken van een differentiatiestrategie. Evenals de wetgeving kan ook het milieu een aanleiding zijn voor het ontwikkelen van een reverse-logisticsprogramma. Echter, het ontwikkelen van een dergelijk programma alleen vanwege milieuoverwegingen zal niet vaak voorkomen. Economische en commerciele overwegingen zullen doorslaggevend zijn.

Dit bericht is geplaatst in Kantoor huren bedrijfsruimte huren. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *