Invoering van ISO-normen

Gerelateerde afbeelding

In de organisatiestructuur dienen bevoegdheden en verantwoordelijkheden met betrekking tot kwaliteitszorg te zijn vastgelegd. 3 Er moet worden zorggedragen voor geschoold personeel en aandacht worden besteed aan de op kwaliteitszorg gerichte opleidingen. 4 Er moet sprake zijn van een systeem voor de beoordeling van de productkwaliteit in alle fasen van het ontwikkelingsproces. 5 Het beoordelingssysteem moet zodanig zijn ingericht dat  flexplek huren breda het corrigerend werkt en fouten in de toekomst worden voorkomen.
In algemene zin geldt dat de NEN-Iso-9000-serie sterk procedureel van procedureel karakter is. De nadruk van de normen ligt met name op de werkwijze in de organisatie en in mindere mate op de output van het proces. Het 1so-certificaat wordt door veel organisaties opgevat als een rijbewijs; een minimumeis. De rijvaardigheid zal nog opgedaan moeten worden.
Indien een organisatie heeft besloten tot het behalen van een ISO-certificaat, zal het zijn kwaliteitssysteem moeten beschrijven. Deze beschrijving vindt men terug in het kwaliteitshandboek. Een reden waarom dit kwaliteitshandboek kwaliteitssysteem moet worden beschreven, is dat het moet worden getoetst aan de ISO-normen. Zoals uit figuur ii.6 blijkt verloopt het ontwikkelen van een kwaliteitssysteem fasegewijs. Ter verduidelijking van deze fasen zal een voorbeeld worden uitgewerkt van een commercieel opleidingscentrum. Vastleggen specificaties Er wordt begonnen met het vaststellen van de specificaties van de producten of diensten die men wil leveren. Men zal hiertoe moeten weten wat de eisen zijn die de klant hieraan stelt. In het voorbeeld: de begin-en eindtijden van de cursussen; de te gebruiken onderwijsondersteunende hulpmiddelen; het opleidingsniveau en het flexplek huren amersfoort aantal jaren ervaring van de docent; de aard en omvang van het lesmateriaal; de wijze waarop de kennis van de cursisten wordt getoetst enzovoort.
Bepalen van de bedrijfsprocessen Vervolgens worden de bewerkingen ofwel bedrijfsprocessen vastgesteld die noodzakelijk zijn voor het kunnen leveren van de producten of diensten. Het is hierbij de kunst om je te beperken tot de belangrijkste processen. In het voorbeeld: de volgende processen kunnen worden onderscheiden: • het inhuren van docenten; • het ontwikkelen van lesmateriaal; • het geven van cursussen; • het bewaken van de kwaliteit van de cursussen.

Dit bericht is geplaatst in Kantoor huren bedrijfsruimte huren. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *