Implementatie van strategische plannen

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Implementatie van strategische plannen vergt actieplannen voor de verschillende functionele deelgebieden en doorgaans ook aanpassingen in de organisatiestructuur en wijzigingen in het dagelijks (doen) functioneren van de organisatieprocessen en -cultuur. We zullen de daarbij uit te werken punten kort aanstippen. Met betrekking tot de structuurwijzigingen krijgen kantoorruimte huren breda deze punten afzonderlijk uitvoeriger aandacht in de hoofdstukken 6, 7 en 8. Op functioneringsaspecten, met inbegrip van beĆÆnvloeding van organisatiestructuren, wordt nader ingegaan in hoofdstukken 9, 1 0, 1 1 en 1 2.
Voor het vertalen van een strategisch plan naar de bestaande functionele deelgebieden is het vereist na te gaan welke kritische kerntaken uit dit plan zijn af te leiden. De uitwerking moet nu met name plaatsvinden in concrete plannen voor functionele deelgebieden en afdelingen die op hun beurt weer kantoorruimte huren groningen worden uitgesplitst in jaarplannen en budgetten. Daarop moet vervolgens de rapportage over de uitvoering en terugkoppeling worden gemaakt. Zo nodig wordt dan bijgestuurd in plannen en/ of uitvoering. In hoofdstuk 1 2 komen we op deze problematiek terug. Gezien de veelheid van strategische alternatieven is het niet goed mogelijk deze vertaling volgens eenvoudige en eenduidige regels te laten verlopen.
Twee automobielfabrikanten willen hun marktaandeel op de markt voor kleinere auto’s vergroten. De ene fabrikant, A streeft naar een omzetvergroting via een strategie van de laagste kosten, terwijl de andere fabrikant, B denkt hetzelfde doel te bereiken via een strategie van productdifferentiatie. De kantoorruimte huren amersfoort implicatie voor de planning van de functionele deelgebieden is zeer verschillend. Bij fabrikant A zal het accent liggen op het verlagen van de kosten per eenheid product. Dit is te bereiken door on
der meer verlaging van de productiekosten en het omlaag brengen van de verkoop-en ontwikkelingskosten. Fabrikant B zal meer aandacht besteden aan productontwikkeling en marketing om juist de verschillen in prestatie met de andere merken onder de aandacht van het koperspubliek kantoorruimte huren apeldoorn te brengen. Deze twee strategieĆ«n, gericht op hetzelfde doel – omzetvergroting -stellen geheel andere eisen aan de organisatie.
Zijn de kritische kerntaken eenmaal vastgesteld, dan moet worden nagegaan welke de consequenties zijn voor: de personele bezetting de outillage de managementsystemen voor de afdeling.

Dit bericht is geplaatst in Kantoor huren bedrijfsruimte huren. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *