Huurders verplichtingen

Mocht op enig moment blijken dat de huurder niet (meer) voldoet aan het  bedrijfsruimte te huur in Groningen 90%-criterium, dan vervalt het recht om van BTW belaste verhuur gebruik te maken. In voorkomende gevallen kan de fiscus een naheffingsaanslag opleggen en bij de verhuurder de te veel in aftrek gebrachte BTW terugvorderen. Mocht hiervan sprake zijn bij een lopende huurovereenkomst, dan is de  kantoorruimte huren breda prijzen verhuurder geneigd de nettohuurtermijn te verhogen om voor het financiële nadeel te worden gecompenseerd. Om deze verhoging zonder civielrechtelijke problemen mogelijk te maken, wordt in de meeste huurovereenkomsten (zoals de standaard ROZ-over- eenkomsten, zie 9.5) een BTW-clausule opgenomen. Daarin staat omschreven welke huurprijsaanpassingen of andere financiële verplichtingen op de huurder rusten, indien de belaste verhuur van rechtswege wordt omgezet in een van BTW vrijgestelde verhuur.
BTW-VERREKENING IN DE NETTOHUURPRIJS
De belangrijkste voorwaarde om de  kantoorruimte huren apeldoorn huurtermijn met BTW te belasten, is het 90%-criterium (of het 70%-criterium). Er is echter een aantal huurdersgroe- pen die vrijwel nooit aan dit criterium kunnen voldoen. Naast overheidsinstellingen zijn dit banken, verzekeringsmaatschappijen en de meeste ondernemingen in de zorgsector. Als aan huurders uit deze groepen wordt verhuurd, kan de verhuurder de BTW die aan hem in rekening wordt gebracht, dus niet verrekenen. Dit nadeel zal de verhuurder compenseren door de nettohuurprijs zodanig te verhogen dat hij volledig ‘schadeloos’ wordt gesteld. In eerste instantie kan men denken aan een opslag van de huurprijs alsof BTW was verschuldigd. Bij een met BTW belaste huurprijs van € 100,- past een nettohuurprijs van € 100,- x 119% = € 119,- indien geen belaste verhuur kan worden toegepast. Om een aantal redenen wordt met deze methode het BTWnadeel van de verhuurder onvoldoende gecompenseerd. Ten eerste dient zowel de BTW die betaald is over de bouw of aankoop van het object als de BTW die betaald is over de eigenaarslasten zoals beheer, onderhoud en schoonmaak, te worden gecompenseerd. Ten tweede wordt onvoldoende rekening gehouden met de  bedrijfspand huren Amersfoort rentederving van de verhuurder bij later ontvangen inkomsten6. Per saldo zal de opslag voor een volledige schadeloosstelling dus substantieel hoger moeten zijn dan het BTW-tarief. De juiste (absolute) opslag is afhankelijk van de hoogte van de beheer-, onderhouds- en schoonmaakkosten, en van de rentevoet die de verhuurder hanteert. De procentuele opslag is, naast eerdergenoemde factoren, ook nog afhankelijk van het rendement dat de verhuurder eist.
6

Dit bericht is geplaatst in Kantoor huren bedrijfsruimte huren met de tags , , , . Bookmark de permalink.

2.496 Reacties op Huurders verplichtingen

 1. Pingback: cytotmeds.com

 2. Pingback: liquid prednisone brands

 3. Pingback: hydroxychloroquine acr pdf

 4. Pingback: peptides dapoxetine reviews

 5. Pingback: priligy black

 6. Pingback: order hydroxychloroquine from india

 7. Pingback: antibiotic ivermect

 8. Pingback: ivermectin 12 mg per 5 cc

 9. Pingback: stromectol trihydrate 875 mg

 10. Pingback: ivermectin 625

 11. Pingback: ivermectin dosing for scabies

 12. Pingback: where can i buy ivermectin over the counter

 13. Pingback: buy cialis no prescription uk

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.