Het uitwerken van de kasstroom

Bij het uitwerken van de kasstroom van een object moeten we rekening houden met indexering van de exploitatiekosten: zij zullen periodiek met een bepaalde index stijgen. Welke indexering we toepassen is afhankelijk van de kosten. In veel gevallen is de inflatie een goede eerste keuze. Belastingen goedkoop kantoor huren breda en andere overheidsheffingen stijgen veelal harder dan de inflatie. Onderhoudskosten en kosten van verzekeringen zijn gerelateerd aan bouwkosten. De stijging van de bouwkosten kan erg fluctueren maar is gemiddeld 0,5% tot 1 ,0% hoger dan de inflatie. 3.8 Kasstromen van een belegging: investeringen en desinvesteringen (exclusief restwaarde) . · Onder deze categorie vallen uitgaven die de waarde goedkoop kantoor huren groningen van het vastgoed beïnvloeden en daarom geactiveerd moeten worden d.w.z. opgenomen worden aan de activazijde van een balans. – Reserveringen voor groot onderhoud en uitvoering van groot onderhoud voor zover het een grote ingreep betreft die verdergaat dan het economisch verjongen van object. Anders dan dagelijks onderhoud dat gericht is op het in de huidige staat handhaven van een object behelst groot onderhoud een majeure ingreep in een het object ten einde het object weer te laten voldoen aan de actuele eisen die worden gesteld. De term upgrade wordt hier toegepast. Voor groot onderhoud kan eventueel een te activeren reservering worden opgenomen. Deze reservering kan bij uitvoeren van groot onderhoud worden afgeboekt. Het komt ook voor dat geen reserveringen worden getroffen maar dat de uitgaven voor groot onderhoud worden genomen op het moment dat ze plaatsvinden of dat de reserveringen als een gewone kasstroom worden beschouwd; – Desinvesteringen als gevolg van het tussentijdse verkopen van een deel van het gebouw; – Andere bijinvesteringen bijvoorbeeld goedkoop kantoor huren amersfoort voor het upgraden van een gebouw. 3.9 Kasstromen van een belegging: de restwaarde Van groot belang voor het waarderen en daarmee voor de uitwerking van kas stromen is de restwaarde: de waarde die het object heeft aan het eind van de exploitatieperiode. Bij exploitatieperioden van 10 jaar kan de restwaarde wel 40% of meer uitmaken van de totale waarde. Des te langer de exploitatieperiode, des te geringer mogelijk de invloed van de restwaarde bij een contante waarde berekening. Dit hangt mede af van het type vastgoed: de restwaarde van woningen vertoont een geheel ander patroon dan kantoren. Voor het bepalen van de restwaarde zijn verschillende benaderingen mogelijk. Berekening restwaarde: de exit yield methode Deze methode gebruiken we om de tussentijdse verkoopwaarde te berekenen. We doen goedkoop kantoor huren apeldoorn dit door de exit yield op het moment van verkoop te bepalen. De exit yield is het aanvangsrendement op het tijdstip van verkoop. We kunnen het Bruto Aanvangsrendement (het BAR, GEY Gross Exit Yield) of het Netto Aanvangsrendement (het NAR, NEY, Net Exit Yield) gebruiken. Op het BAR en het NAR gaan we in een van de volgende paragrafen uitvoeriger in. Voor de berekening van de tussentijdse verkoopwaarde is tevens de markthuur op tijdstip van verkoop van belang. Als we met het NAR rekenen zijn ook de gemiddelde exploitatielasten van belang. 56 INV

Dit bericht is geplaatst in Kantoor huren bedrijfsruimte huren met de tags , , , . Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *