Gebouw in GebruikAnalyse (GGA)

1 3. Beschrijf de inspectiemethode Gebouw in GebruikAnalyse (GGA). 1 4. Beschrijf de RGD BOEI® inspectiemethodiek. 15. Beschrijf de inspectiemethode ConditieMeting (CM). 1 6. Waarom worden gebreken naar ernst gerangschikt? 1 7. Waarom worden gebreken naar omvang gerangschikt? 1 8. Waarom worden gebreken naar intensiteit gerangschikt? 1 9. Beschrijf aan de goedkoop kantoor huren breda hand van een zelfbedacht voorbeeld hoe de kwaliteitsscore van een bouwdeel wordt bepaald. 20. Waarom vindt naast het bepalen van de kwaliteit een risico-inventarisatie plaats? 21. Welke detailniveaus van de inspectie zijn er te onderscheiden? Som per detailniveau de voordelen en de nadelen op. 22. Geef een opsomming van goedkoop kantoor huren groningen inspectiehulpmiddelen en geef per inspectiehulpmiddel de functie ervan aan. 23. Geef een opsomming van persoonlijke beschermingsmiddelen en geef aan in welke situatie deze moeten worden gebruikt. 24. Wanneer kiest men voor correctief of preventief onderhoud? 25. Noem de elementaire onderhoudsregels en licht deze toe. 26. Gegeven het volgende onderhoudsconcept: – kosten voor het vervangen van een materiaal x zijn € 30.000; het materiaal kent een levensduur van 15 jaar; – onderhoud om de 3 jaar; kosten onderhoudsbeurt € 500 per keer. Voer een jaarkostenberekening goedkoop kantoor huren amersfoort uit van het gegeven onderhoudsconcept. 8. Vastgoedmanagement op ontwikkelingsvlak / tactisch-operationeel niveau !. Wat is ontwerpen? 2. Beschrijf kort de basiscyclus van het ontwerpproces. 3. Waarom is het beheersen van het ontwerpproces noodzakelijk? 4. Noem en beschrijf de twee sleuteldocumenten nodig om het ontwerpproces te beheersen. 9. Vastgoedmanagement op uitvoeringsvlak / operationeel niveau !. Welke beheeractiviteiten zijn op het uitvoeringsvlak te onderkennen? Geef van elke beheeractiviteit een kernachtige beschrijving. 2. Benoem en beschrijf de aandachtsgebieden van de relatiebeheerder. Kunt u zelf nog enkele goedkoop kantoor huren apeldoorn aandachtsgebieden van de relatiebeheerder opsommen en tevens toelichten waarom deze belangrijk zijn? 3. Benoem en beschrijf de aandachtsgebieden van de vastgoedbeheerder. Kent u zelf nog enkele van deze aandachtsgebieden en kunt u toelichten waarom deze belangrijk zijn? 4. Wat houdt hostmanship in? 5. Van verkoop in verhuur, wanneer zou je dat doen? 6. Benoem en beschrijf de aandachtsgebieden van de financieel en administratief beheerder. Kunt u zelf nog enkele van deze aandachtsgebieden opsommen en het belang ervan toelichten?

Dit bericht is geplaatst in Kantoor huren bedrijfsruimte huren met de tags , , , . Bookmark de permalink.

184 Reacties op Gebouw in GebruikAnalyse (GGA)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.