Fiscaal-juridisch management

Fiscaal-juridisch management en het borgen van inkomsten Dit betreft een onderdeel van het contractmanagement dat vanwege de vergaande mate van specialisatie afzonderlijk is benoemd. Dit onderdeel komt in aanmerking voor uitbesteding, tenzij de portefeuille van voldoende omvang is om een deskundige aan te trekken. Het doel is het borgen van de inkomsten door vooraf risico’s te elimineren en optredende schulden of geconstateerd verkeerd gebruik bedrijfsruimte huren Breda achteraf te corrigeren. Verder betreft het de juridische begeleiding van het verwerven en afstoten van onroerend goed en de behandeling van fiscale zaken in relatie tot de contractverplichtingen en de soms wisselende situatie bij huurder kantoor huren Groningen en verhuurder, alsmede in de regelgeving. Een opsomming van een aantal juridische aspecten wordt gegeven in tabel 9-2. 304 VASTGOEDMANAGEMENT OP UITVOERINGSVLAK/ OPERATIONEEL NIVEAU 9.1 .6 Tabel 9-2 Opsomming van juridische aspecten van vastgoedbeheer Juridische aspecten van bedrijfspand huren Amersfoort vastgoedbeheer Asbesthoudende vloerbedekking 11 Ontruiming en schuldsanering 2 BTW bij woonrui mteverdeling 12 Bodemsanering 3 BTW-heffing bij verbouwing 13 Opleveri ngsperikelen 4 BTW-geopteerde verhuur 14 Overlast door muziekinstrumenten 5 Corporatie en mededinging 15 Prod uctaa nspra kei ij kheid 6 Huuropzegging bij herstructurering 16 Verhaal van planschade 7 Huurovereenkomst na 17 Vijf vragen over verhuur van bedrijfspand te huur Apeldoorn echtscheiding bedrijfsruimte 8 Medehuurderschap 18 Huurverlaging bij ernstige 9 Schade als gevolg van gebruik onderhoudsklachten 10 Schade aan of in de woning. 19 Schoorsteen valt door dak Wie gaat dat beta len? 20 Recht van overpad 9.1 .5 Promotioneel management Dit betreft activiteiten die gericht zijn op een verbetering van de marktpositie van het vastgoedobject. Promotioneel management voor bijvoorbeeld een winkelcentrum wordt veelal verricht door de eigen brancheorganisatie, die winkeliers en winkeliersverenigingen adviseert en begeleidt. Het kan zeker een zinvolle aanvulling zijn dat de relatiebeheerder hierop inspeelt en binnen het project participeert. Voor kantoren en woningen betreffen de promotionele activiteiten veelal het verbeteren van de woonomgeving, het verbeteren van de publieksruimten, bijvoorbeeld de entree, het verbeteren van het technische gebouw en terreininfrastructuur, het leveren van maatwerk op het gebied van portiers en beveiligingsdiensten, het plaatsen van advertenties en berichten inzake binnenkort te nemen maatregelen, het (doen) afnemen van interviews met bewoners en deze publiceren, het bevorderen van eenduidigheid in reclame, bewegwijzering, afwerking, beveiliging, enz., hetgeen dan moet bijdragen in de hiervoor benoemde doelstelling. Deze activiteiten zullen in nauw overleg met de gezamenlijke huurders en verhuurder worden uitgevoerd, waarvoor coördinatie en afstemming een vereiste is.

Dit bericht is geplaatst in Kantoor huren bedrijfsruimte huren met de tags , , , . Bookmark de permalink.