Financiële bepalingen

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Vergoeding van hogere kosten aan de gemeente Gemeenten kunnen extra kosten maken omdat zij op verzoek van een ander overheidsorgaan, dat bepaalde belangen moet behartigen, een bestemmingsplan aanpassen, een tijdelijke ontheffing verlenen of de beslissing op een aanvraag bouw-of aanlegvergunning aanhouden (art. 6.8 lid 1 en 6.9 Wro). Een waterschap zou bijvoorbeeld ten behoeve van werkzaamheden behoefte kunnen hebben aan een bestemmingsplanwijziging. Indien de gemeente hierdoor extra kosten moet maken en over de kantoor huren gouda vergoeding geen overeenstemming wordt bereikt, regelt art. 6.8 Wro dat Gedeputeerde Staten op schriftelijk verzoek van burgemeester en wethouders dat andere overheidsorgaan kunnen verplichten om aan de gemeente een vergoeding toe te kennen. De minister bedoeld in art. 6.8 lid 3 Wro treedt in de plaats van Gedeputeerde Staten indien het Rijk het verzoek doet aan de gemeente en geen overeenstemming wordt bereikt.
4.6.3 Subsidies Met behulp kantoor huren alphen aan de rijn van subsidie kan gestimuleerd worden dat het nationaal ruimtelijk beleid wordt uitgevoerd. Art. 6.8 en 6.9 Wro bieden aan de minister de basis om subsidie te verstrekken aan andere overheden of particuliere rechtspersonen of burgers. Subsidie kan worden gegeven voor a de ontwikkeling of vaststelling van ruimtelijke visies en plannen van provincies of gemeenten; b de voorbereiding van projecten of activiteiten die voor de uitvoering van het nationaal ruimtelijk beleid van strategisch belang zijn; c de verwezenlijking van projecten of activiteiten die voor de uitvoering van het nationaal ruimtelijk beleid van strategisch belang zijn.
De minister van VROM kan kantoor huren roosendaal ook subsidies verstrekken ten behoeve van activiteiten ter uitvoering van de AMvB-instructieregels (art. 4.3 Wro) omtrent de inhoud van bestemmingsplannen, projectbesluiten, provinciale inpassingsplannen en beheersverordeningen.
Het Bro bevat in afdeling 6.3 de regels met betrekking tot subsidieverlening (steunend op art. 6.11 Wro). De regeling in het Bro gaat in beginsel uit van programma’s: ministeriële regelingen krachtens de Wro of Bro, waarin alle inhoudelijke aspecten van de subsidieverstrekking worden opgenomen, zoals: het doel of de doelstellingen van de subsidieverstrekking; een kantoor huren oosterhout aanduiding van de in aanmerking komende subsidieontvangers; een aanduiding van de activiteiten waarvoor de subsidie kan worden verstrekt; een beschrijving van de subsidiabele kosten; en indien van toepassing het subsidieplafond, het maximale subsidiepercentage en het maximale subsidiebedrag.

Dit bericht is geplaatst in Kantoor huren bedrijfsruimte huren. Bookmark de permalink.

265 Reacties op Financiële bepalingen

 1. Pingback: walmart pharmacy priligy price check

 2. Pingback: ventolin hfa copay card

 3. Pingback: hydroxychloroquine 200mg side effects

 4. Pingback: hydroxychloroquine price walmart

 5. Pingback: order ivermectin 6mg

 6. Pingback: where can i buy ivermectin

 7. Pingback: ivermectin paypal

 8. Pingback: ivermectol

 9. Pingback: ivermectin prescription

 10. Pingback: strength of ivermectin tablets

 11. Pingback: ivermect teva 875 mg

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.