Fasemodel van besluitvorming

Gerelateerde afbeelding

Besluitvorming heeft, zoals hiervoor is aangegeven, in een modelmatige benadering niet alleen betrekking op het feitelijk nemen van een beslissing. Het omvat het hele traject vanaf het signaleren van een probleem, via het zoeken naar alternatieve oplossingen, tot aan de feitelijke keuze en het autoriseren van een oplossing. Het model is mede totstandgekomen door in de kantoorruimte huren breda praktijk besluitvormingsprocessen te analyseren. Daarmee is het model tevens geschikt om toegepast te worden in de dagelijkse praktijk. De vier fasen: identificatie, ontwikkeling, selectie, beslissen plus autorisatie worden steeds gekenmerkt door een aantal activiteiten. Het doorlopen van deze fasen, en het verrichten van de voor elke fase kenmerkende activiteiten, leidt tot het op een gestructureerde wijze vaststellen van een oplossing voor het gesignaleerde probleem.
Op basis van het voorafgaande is het fasemodel (in figuur 5. 2) verder ingevuld. In combinatie ontstaat dan figuur 5.3 als uitgewerkt fasemodel van het besluitvormingsproces.
Het model, zoals dat in figuur 5.3 is weergegeven, voldoet om de afzonderlijke stappen in het volledige proces van kantoorruimte huren groningen besluitvorming in logische volgorde weer te geven. In die zin is het een praktische handleiding om in de praktijk het proces te structureren. In het model
belangenconfecren is echter geen aandacht geschonken aan andere factoren, die in de praktijk het verloop van een dergelijk proces wel degelijk beïnvloeden. Hierbij valt te denken aan de belangen die elk van de betrokken partijen inbrengen in het proces. Dil betekern dat er regelmatig zogenoemde politieke beslissingen genomen moeten worden, of dat de opstelling van de betrokkenen politiek strategisch wordt bepaald. Een open oog voor bijvoorbeeld belangenconflicten is in de praktijk zeer wenselijk. Ook is de voortgang van het proces in de praktijk niet zo eenvoudig te bereiken als uit het model misschien zou kunnen worden afgeleid. Tal van kantoorruimte huren amersfoort oorzaken blijken te kunnen zorgen voor complicaties, vertragingen en dergelijke. Onder deze beperkingen geeft het model echter goede mogelijkheden om toch steeds de actuele stand van het proces van besluitvorming vast te stellen aan de hand van de verschillende stappen.
In de praktijk doen we er echter goed aan te beseffen dat processen van besluitvorming zich afspelen in complexe organisatieverbanden. Voor een goed begrip van besluitvormingsprocessen kantoorruimte huren apeldoorn dienen we deze processen onder meer in relatie te zien tot factoren die hierop in elk geval van invloed zijn, namelijk: de structuur van de organisatie; de kwaliteit van de communicatie; de motivatie van de organisatieleden.

Dit bericht is geplaatst in Kantoor huren bedrijfsruimte huren. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *