Elektronische handel

Gerelateerde afbeelding

Organisaties worden niet alleen beoordeeld op de voortgebrachte goederen en diensten maar ook op de kwaliteit van de overige uitvoer. Hier- kwaliteit bij kan worden gedacht aan: • arbeid: uittredende mensen (ontslag, pensionering, WAO); • natuur: afval- en uitvalstoffen, vrijgekomen warmte, lawaai, vervuiling, stank; • kapitaal: rendement, afgeschreven productiemiddelen; • informatie: verantwoording en verslaglegging, public relations, reclameuitingen.
Een organisatie is aan twee kanten verbonden met haar omgeving, omdat ze van haar omgeving ontvangt en na transformatie weer producten en/ of diensten aan haar omgeving aflevert. Het voortbestaan van organisaties is afhankelijk van de continuïteit van de invoer-, transformatie- en uitvoerprocessen. Dit wordt bepaald door de mate waarin de omgeving (de maatschappij) behoefte heeft aan de flexplek huren breda producten en/of diensten die de organisatie voortbrengt alsmede de relatie die de organisatie met haar omgeving onderhoudt. Elektronische handel bedreiging voor het MKB? Elektronische afzet via Internet vormt voor de detailhandel nog geen concurrentie. Veilige en betrouwbare betalingen en adequate wet-en regelgeving zijn nog met zoveel onzekerheden omgeven, dat ook de komende tijd het elektronisch zaken doen nog geen hoge vlucht neemt. Dit concludeert het Economisch Instituut Midden-en Kleinbedrijf (EIM) voor het MKB. Het EIM deed onderzoek naar de kansen en bedreigingen van Internet. De bedreigingen voor de detailhandel zijn reëel, waarschuwt het EIM. Het Internet vormt een direct kanaal tussen producenten en afnemers, waardoor de positie van de overige schakels in de traditionele distributieketen in gevaar komt. Ook intelligente hulpmiddelen en de komst van nieuwe schakels, zoals informatiemakelaars, kunnen de rol van de detailhandel verzwakken. Maar de detaillisten moeten het elektronisch kanaal niet alleen zien als een concurrent. Het verbeteren van de flexplek huren amersfoort elektronische orderbegeleiding kan een reductie betekenen van de kosten en een verbetering van de levertijden. Dienstverlening aan klanten voor en na de aankoop kan worden verbeterd en er komen nieuwe mogelijkheden om klantentrouw te stimuleren. Het EIM verwacht niet dat de manier waarop consumenten en bedrijven hun aankopen doen radicaal gaat veranderen. In plaats van een volledige virtuele winkel op te zetten kunnen detaillisten beter bekijken hoe zij de mogelijkheden die Internet biedt, zo goed mogelijk kunnen inzetten om hun huidige bedrijfsprocessen aan te vullen.

This entry was posted in Kantoor huren bedrijfsruimte huren. Bookmark the permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>