Een complicatie

 

Een complicatie hierbij is dat 332 VASTGOEDMANAGEMENT OP UITVOERINGSVLAK/OPERATIONEEL NIVEAU 9.4.7 elke branche verschillende methoden ontwikkelt om de prestatie-eisen te definiëren en te toetsen. Op de hoofdaannemer rust dan de zware taak de verschillende methoden te managen. Geconcludeerd mag worden dat op dit moment de risico’s voor uitvoerende partijen moeilijk naar derden te kantoorpand huren Breda verleggen zijn. De aannemer zal dus zelf de risico’s moeten onderkennen, inschatten, kwantificeren en beheersen. Een goede projectgebonden risico-inventarisatie en -evaluatie is daarom onontbeerlijk. 9.4. 7 Kritische succesfactoren Van groot belang voor de kans van slagen van prestatiecontracten is dat alle partijen met kantoor huren Groningen  samenwerken op basis van gelijkwaardigheid. Hoewel er strikt genomen natuurlijk sprake is van een relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, dienen beide partijen elkaar als gelijkwaardig te benaderen. Het innovatieve karakter van prestatiecontracten leidt tot een lerende organisatie. Dat geldt voor de opdrachtgever en voor de opdrachtnemer. Prestatiecontracten zullen alleen stand kunnen houden wanneer de voordelen van deze contracten voor beide partijen in de praktijk kunnen worden benut. Door een goede samenwerking en terugkoppeling van lopende prestatiecontracten in de toekomst zullen prestatiecontracten kantoorruimte huren in Amersfoort gemeengoed worden. Doordat er nog gebrek is aan ervaringen bij beide partijen, is het vertrouwen tussen partijen in de komende periode van essentieel belang. Men geeft zeker de voorkeur aan het werken met vertrouwde partners. Hierbij moet ook open worden gecommuniceerd over eerdere ervaringen in het betreffende onderhoud. Deze inspanning mag van de opdrachtgever worden verwacht. Daarentegen wordt van de opdrachtnemer een professionele interesse verwacht. Hij moet het zien als een kans. Gestructureerde aandacht voor de bewaking van de kwaliteit is een must voor de opdrachtnemer. Dit kan in de praktijk een probleem opleveren voor kleine bedrijven, evenals de gewenste financiële soliditeit. Omdat het gaat om meerjarenafspraken is een financieel gezonde partner noodzakelijk. De ontwikkeling naar prestatiecontracten heeft kantoor te huur in Apeldoorn ook gevolgen voor de relatie tussen de uitvoerende bedrijven en de leveranciers van de producten waarmee wordt gewerkt. Het uitvoerende bedrijf heeft een groot belang bij een goed inzicht in de kwaliteit van producten en uitvoeringsspecificaties. Andersom krijgen leveranciers en producenten ook meer belang bij goede lijnen naar de uitvoering. Het kan zelfs zo zijn dat hier kansen liggen voor business-to-business-relaties tussen producenten/leveranciers en opdrachtgevers, als uitvoerende bedrijven deze ontwikkelingen niet goed oppakken. De verticale integratie in de bouwkolom kan dus twee kanten opgaan en misschien is dat ook wel wat uiteindelijk gaat gebeuren. Hoewel vertrouwen en zorgvuldigheid bij het instappen in prestatiecontracten natuurlijk in de beginfase essentieel zijn, is dit natuurlijk niet gewenst op de lange termijn

 

Dit bericht is geplaatst in Kantoor huren bedrijfsruimte huren met de tags , , , . Bookmark de permalink.