Een bouwvergunning

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Indien een aanvrager van een bouwvergunning een beroep doet op het artikel en wil afwijken van de prestatie-eis, moet hij ten genoege van burgemeester en wethouders aantonen dat aan de winkel huren breda functionele eis wordt voldaan.
248 6 Woningwet: nieuwbouw
Voor nieuwbouw kan het Bouwbesluit 2003 voorschriften geven uit het oogpunt van milieu: dit betekent een uitbreiding van de grondslag van de Woningwet, die gericht was op veiligheid, gezondheid en bruikbaarheid. Het Bouwbesluit 2003 bevat in het daarvoor gereserveerde Hoofdstuk 6 nog geen voorschriften uit het oogpunt van milieu.
Afwijken van het Bouwbesluit 2003 door experimenten Art. 120a Wonw bevat een algemeen experimentenartikel. Bij winkel huren groningen of krachtens algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat de minister van VROM bij wege van experiment tijdelijk van bij of krachtens AMvB gegeven voorschriften kan afwijken of een zodanige afwijking kan toestaan. Zo kan bij AMvB bijvoorbeeld worden afgeweken van het Bouwbesluit 2003. Indien ten behoeve van een experiment wordt afgeweken, wordt in ieder geval bepaald: a de wijze waarop tot een keuze voor experimenten wordt gekomen; b de ten hoogste toegestane tijdsduur van een afwijking en c de wijze waarop tot de vaststelling wordt gekomen of een experiment zodanig geslaagd is, dat het wettelijk voorschrift waarvan bij wege van dat winkel huren amersfoort experiment is afgeweken zou moeten worden gewijzigd.
Aldus kan niet willekeurig worden geƫxperimenteerd.
Aanvullende bevoegdheid van de gemeente Art. 121 Wonw somt de onderwerpen op waarin is voorzien door een AMvB op grond van de Woningwet en ten aanzien waarvan de gemeenteraad geen verordening mag opstellen. Zo mag geen verordening worden opgesteld ten aanzien van het aanwijzen van bouwwerken van beperkte betekenis waarvoor geen bouwvergunning is winkel huren apeldoorn vereist of waarvoor een lichte bouwvergunning is vereist. Deze onderwerpen worden geregeld in het Bblb op grond van art. 43 lid 1 onder c en 44 Wonw.

Dit bericht is geplaatst in Kantoor huren bedrijfsruimte huren. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *