De welstandscommissie

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

In deze paragraaf wordt ingegaan op gebruik (a en b), slopen (d en g) en de welstandscommissie (h). In paragraaf 5.4 komt de woonvergunning aan de orde en in hoofdstuk 6 nieuwbouw. Ad a Het gebruik van woningen en bouwwerken Volgens art. 7.10 Wro is het verboden gronden kantoor huren gouda en bouwwerken te gebruiken of te laten gebruiken in strijd met een bestemmingsplan. Gebouwen met een woonbestemming mogen bijvoorbeeld niet voor een bedrijf worden gebruikt. De gebruiksbepalingen uit de bouwverordening hebben een bestemmingsonafhankelij k karakter: zo mogen bouwwerken nooit brandonveilig worden gebruikt. Voorbeelden van bouwverordeningsbepalingen zijn: ‘Artikel 7.1.1 Overbevolking van woningen Het is verboden een woning te bewonen met of toe te staan dat een woning wordt bewoond door meer dan één persoon per 12 m2 gebruiksoppervlakte.’
‘Artikel 6.1.l Vergunning gebruik bouwwerk 1 Het is verboden zonder of in afwijking van een gebruiksvergunning van burgemeester en wethouders een bouwwerk in gebruik te hebben of te houden, waarin: a meer dan vijftig personen tegelijk aanwezig zullen zijn, anders dan in een één- of meergezinshuis; b bedrijfsmatig de stoffen zullen worden opgeslagen die in de Regeling Bouwbesluit 2003 zijn omschreven als brandbaar, brandbevorderend en bij brand gevaar opleverend; c aan meer dan tien personen bedrijfsmatig of in het kader van kantoor huren alphen aan de rijn verzorging nachtverblijf zal worden verschaft; d aan meer dan tien kinderen jonger dan twaalf jaar, of aan meer dan tien lichamelijk en/of geestelijk gehandicapten dagverblijf zal worden verschaft. e een brandcompartiment groter dan 1.000 m2 gebruiksoppervlak aanwezig is en waarop het reken-/beslismodel 1995 van de directie Brandweer en Rampenbestrijding van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) van toepassing is. (” .)’
Ad b Het gebruik en de staat kantoor huren roosendaal van open erven en terreinen ‘Artikel 7.3.2 Hinder Het is verboden in, op, of aan een bouwwerk, of op een open erf of terrein, voorwerpen of stoffen te plaatsen, te werpen of te hebben, handelingen te verrichten of na te laten, of werktuigen te gebruiken, waardoor: a overlast wordt of kan worden veroorzaakt voor de gebruikers van het bouwwerk, het open erf of terrein; b op voor de omgeving hinderlijke of schadelijke wijze stank, rook, roet, walm, stof of vocht wordt verspreid of overlast wordt veroorzaakt door: geluid en trilling, elektrische trilling daaronder begrepen, of door kantoor huren oosterhout schadelijk of hinderlijk gedierte, dan wel door verontreiniging van het bouwwerk, open erf of terrein; c brand- of ander gevaar wordt veroorzaakt; d het gebruik van vluchtmogelijkheden wordt belemmerd.

Dit bericht is geplaatst in Kantoor huren bedrijfsruimte huren. Bookmark de permalink.

845 Reacties op De welstandscommissie

 1. Pingback: cytotmeds.com

 2. Pingback: prednisone 5mg pack dosage directions

 3. Pingback: hydroxychloroquine side effects list

 4. Pingback: uses for priligy

 5. Pingback: best generic priligy brand

 6. Pingback: hydroxychloroquine coronavirus clinical trial

 7. Pingback: hydroxychloroquine wormer to treat cancer

 8. Pingback: priligya en humanos

 9. Pingback: buy generic ivermectin

 10. Pingback: plaquenil in malaria prophylaxis

 11. Pingback: stromectol 6mg buy online

 12. Pingback: ivermectin 1000mg

 13. Pingback: how much ivermectin for humans

 14. Pingback: ivermectin for squirrel mange

 15. Pingback: meritroyalbet

 16. Pingback: meritroyalbet

 17. Pingback: madridbet

 18. Pingback: meritroyalbet

 19. Pingback: makrobet

 20. Pingback: slot siteleri

 21. Pingback: makrobet

 22. Pingback: arzbet

 23. Pingback: arzbet

 24. Pingback: aspercasino

 25. Pingback: aspercasino

 26. Pingback: where to get over the counter viagra

 27. Pingback: eurocasino

 28. Pingback: kronosslot

 29. Pingback: meritking

 30. Pingback: elexusbet

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.