De WEB

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Het saneringsplan moet de instemming van Gedeputeerde Staten verkrijgen die binnen 15 weken beslissen (art. 39 lid 2 WEB). In de vier grote steden keuren burgemeester en wethouders het plan. Na de instemming van het plan wordt toezicht gehouden op de sanering.
Art. 43 WEB geeft de kantoorruimte huren breda mogelijkheden aan Gedeputeerde Staten om bevelen te geven om te komen tot sanering. Het bevel kan worden gericht tot de vervuiler of tot de eigenaar van de bodem. Tot deze laatste kan geen bevel worden gericht als hij aan de volgende vier eisen kantoorruimte huren groningen voldoet: Er is geen rechtsbetrekking geweest met de veroorzaker. ยท Hij heeft geen betrokkenheid met de veroorzaking van de verontreiniging.
410 9 Wet milieubeheer
Hij was niet op de hoogte van de verontreiniging. Hij kon redelijkerwijze niet op de hoogte zijn van de verontreiniging.
In bepaalde urgente gevallen waarin er sprake is van een onverkoopbare woning die op ernstig vervuilde grond staat, is de gemeente verplicht op aanvraag de woning aan te kopen tegen een redelijke prijs (art. 57 WEB).
De WEB beschrijft verder de kantoorruimte huren amersfoort bevoegdheden van de minister, Gedeputeerde Staten en de Commissaris van de Koningin, in bepaalde noodsituaties waarin er ernstige bodemvervuiling is of dreigt te ontstaan.
Op grond van de WEB gelden er onder andere de volgende regels die bedoeld zijn om verontreiniging te voorkomen:
Besluit bodemkwaliteit Zie paragraaf 9.5.2 bij categorie ll
Lozingenbesluit bodembescherming Deze AMvB bevat regels over het lozen van vloeistoffen in de bodem. Volgens dit besluit is huishoudelijk afvalwater ‘afvalwater afkomstig van particuliere kantoorruimte huren apeldoorn huishoudens en ander afvalwater dat naar zijn aard en samenstelling overeenkomt met afvalwater afkomstig van een particulier huishouden’. Het besluit bevat regels voor het gebruik van septic tanks.

Dit bericht is geplaatst in Kantoor huren bedrijfsruimte huren. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *