De WACC

A Wat is, gegeven de inbreng en de financieringskosten van partijen, de WACC?
Wat is het projectresultaat op eindwaarde op basis van de berekenende WACC?
B Als de gemeente vergaderruimte huren breda marktconform, dat wil zeggen onder dezelfde condities als de
marktpartijen, vermogen inbrengt:
Wat is dan de WACC?
Wat is het projectresultaat op eindwaarde gegeven deze WACC?
Hoeveel heeft de gemeente eigenlijk meer ingebracht ten opzichte van marktpartijen?
C Vindt u de rente waartegen de gemeente het geld inbrengt wel redelijk?
Motiveer uw antwoord.
D 1 Stel een vreemd vermogen verschaffer, een bank, eist dat de eigen vermogen verschaffers
bij aanvang € 1 .500.000 eigen vermogen in het project stoppen. Verder eist de
bank dat alle positieve netto kasstromen uit het project eerst gebruikt worden voor
aflossing van de lening.
De gemeente verschaft vergaderruimte huren groningen het eigen- en het vreemd vermogen marktconform.
Wat is, gegeven deze voorwaarden, het behaald rendement op eigen vermogen?
Wordt het rendement van 16% op eigen vermogen behaald?
Wat is de benodigde eindwaarde om het rendement van 16% te realiseren?
Hoeveel komt het project tekort bij een rendementseis van 16% op eigen vermogen?
Hoe is de verhouding vreemd/eigen vermogen gedurende het project?
D2 Omdat de gemeente vergaderruimte huren amersfoort onder dezelfde condities in de PPS deelneemt als de marktpartijen,
realiseert ze in feite een extra ‘winst’ op eigen en op vreemd vermogen. Haar financieringskosten
zijn immers lager (4% i.p.v. 16% op eigen vermogen en 4% i.p.v. 6%
op vreemd vermogen).
Wat is de ‘winst’ op eindwaarde die de gemeente realiseert op vreemd vermogen?
Wat is de ‘winst’ op eindwaarde die de gemeente realiseert op eigen vermogen?
Stel de gemeente brengt alle ‘winst’ in bij het project. Wat is dan het projectresultaat
op eindwaarde?
Bij financieringsvraagstukken is het van belang alle kasstromen duidelijk te splitsen. Basis
voor deze splitsing zijn uw relaties met partijen of met het object. In dit vraagstuk splitst u
de kasstromen op basis vergaderruimte huren apeldoorn van:
1. Uw relatie met het object, in dit geval een woning (aankoopsom, restwaarde bij verkoop);
2. Uw relatie met de financier, in dit geval een hypotheekverstrekker (opname lening, rente
en aflossing);
3. Uw relatie met de aandelenleverancier (dividend en waarde aandeel);
4. Uw relatie met de fiscus (aftrek hypotheekrente in box 1, vermogensbelasting in box 3)

Dit bericht is geplaatst in Kantoor huren bedrijfsruimte huren. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *