De technische en procedurele voorschriften

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

In hoofdstuk 5 en 6 zijn de technische en procedurele voorschriften uit de Woningwet beschreven, waaraan men zich moet houden bij het in stand houden, gebruiken of slopen van bestaande woningen en andere bouwwerken alsmede de voorschriften bij het bouwen van nieuwe bouwwerken. In dit hoofdstuk komen de regels uit de Woningwet aan de orde die betrekking hebben op de winkel huren breda voorziening in de woningbehoefte. Naast de Woningwet speelt de Wet stedelijke vernieuwing voor stedelijk gebied een grote rol voor het verstrekken van financiƫle steun. Voor het landelijk gebied is dat de Wet inrichting landelijk gebied.
Hoofddoel van de regels van winkel huren groningen hoofdstuk V Woningwet is het voorzien in de woningbehoefte, in het bijzonder voor de mensen met een laag inkomen. Dit volkshuisvestingsbeleid past in het kader van art. 22 lid 2 Grondwet, dat luidt: ‘Bevordering van voldoende woongelegenheid is voorwerp van zorg van de overheid.’
De Woningwet gebruikt de volgende instrumenten om het doel, het voorzien in de woningbehoefte, te bereiken: toegelaten winkel huren amersfoort instellingen en de AMvB Besluit beheer sociale-huursector (Bbsh); financiƫle steun.
Hoofdstuk V van de Woningwet heeft als titel ‘Voorziening in de woningbehoefte’. De eerste afdeling van het hoofdstuk geeft de minister de mogelijkheid onderzoek te doen naar de volkshuisvesting. Krachtens art. 62 Wonw kan door de minister een algemene woningtelling worden gehouden winkel huren apeldoorn om gegevens te verkrijgen omtrent omvang en samenstelling van de woningvoorraad en omtrent gebruik en bezetting van woningen. De colleges van burgemeester en wethouders moeten daar hun medewerking aan verlenen.

Dit bericht is geplaatst in Kantoor huren bedrijfsruimte huren. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *