De strategische ‘control’

Gerelateerde afbeelding

Een volgend aspect is de strategische ‘control’. Een strategie is altijd gebaseerd op veronderstellingen ten aanzien van toekomstige ontwikkelingen. Zodra deze veronderstellingen niet meer juist zijn, is daarmee het plan ondeugdelijk geworden. Strategische ‘con trol’ heeft ten doel regelmatig te toetsen of de gemaakte veronderstellingen/voorspellingen nog in overeenstemming zijn met de werkelijke ontwikkelingen. Indien blijkt kantoorruimte huren breda dat de veronderstellingen
onjuist zijn, dat wil zeggen: de werkelijkheid wijkt af van hetgeen verwacht werd, dan zullen de plannen, de processen en de structuur bijgesteld moeten worden. Een strategisch plan moet aangepast kunnen worden; het is immers een middel en geen doel op zich.
4. 1.2 Strategie op organisatie- en activiteitenniveau
Het bedrijfsleven vertoont een grote variëteit. Er zijn organisaties als Philips en Genera! Electric die een zeer gespreid pakket aan producten hebben en een veelheid van markten concerns bedienen. Dergelijke kantoorruimte huren groningen organisaties worden ‘concerns’ genoemd. Er zijn echter ook organisaties die slechts één product hebben dat op één markt wordt afgezet. Voor beide soorten organisaties is een strategie nodig. De manier waarop deze totstandkomt en de technische problemen die daarbij moeten worden opgelost verschillen nogal. Zo zal bij organisaties als Philips en Genera! Electric op bepaalde momenten een keuze business moeten worden gemaakt omtrent activiteiten of businesses die extra impulsen kantoorruimte huren amersfoort moeten krijgen, activiteiten die zullen worden geconsolideerd, en een oudere groep activiteiten die zelfs afgebouwd of verkocht zal moeten worden. Bij een organisatie met slechts één activiteit of business is de vraag aan de orde hoe deze bestuurd moet worden om de beste strategie op businessniveau resultaten te verkrijgen. Men spreekt in dit verband wel van het ontwikkelen van een strategie op businessniveau, waarbij het probleem het ontwikkelen van een optimale strategie voor de bestaande activiteit is. Bij Philips en Genera! Electric heeft men niet alleen te maken met het ontwikkelen van een strategie op businessniveau, maar is daarnaast nog aan de orde hoe de accenten op de verschillende activiteiten gelegd moeten worden, wat de kantoorruimte huren apeldoorn langetermijnkoers van de organistrategieformulering op salie als totaal is. Men spreekt dan wel van strategieformulering op concernniveau. Een concernniveau veelgebruikte techniek in dit verband is de portfolioanalyse (zie subparagraaf 4. 2.3 ). Portfolioportfolwmanagemenr management maakt gebruik van strategische analyses op businessniveau. Elke organisatie heeft echter een businessstrategie nodig. Organisaties met een gespreid activiteitenpakket (meerdere businesses) worden daarnaast geconfronteerd met het probleem van de optimale mix daartussen. Dit is het probleem van de concernstrategie. Het verband tussen strategie op concernniveau en strategie op business(-unit)niveau kan dan worden gezien als weergegeven in figuur 4. 2. Het sluitstuk wordt altijd gevormd door de concretisering van de businessstrategie in strategische en operationele plannen op functioneel niveau.

Dit bericht is geplaatst in Kantoor huren bedrijfsruimte huren. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *