De monumentenvergunning

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De monumentenvergunning, doorgaans voor een bouwplan, treedt in werking (art. 16 lid 6 Monw) als de beroepstermijn is verstreken. Als tegen de monumentenvergunning beroep bij de rechtbank is ingesteld, treedt de winkel huren breda werking van de vergunning in als de rechtbank op het beroep heeft beslist. Gedurende de beroepsprocedure kan een partij in de zaak, bijvoorbeeld de eigenaar, aan de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken om de werking van de vergunning eerder, dat wil zeggen: voordat op het beroep is beslist, te laten ingaan.
Volgens art. 21 Monw kan een eenmaal verleende vergunning worden ingetrokken indien blijkt dat: de vergunning ten gevolge van een onjuiste of onvolledige opgave is verleend; de vergunninghouder de aan de winkel huren groningen vergunning verbonden voorwaarden niet naleeft; de omstandigheden aan de kant van de vergunninghouder zich zodanig hebben gewijzigd, dat het belang van het monument zwaarder dient te wegen.
Ad c Schadevergoeding in verband met de beslissing op de ve1gunningaanvraag Een aanvrager van een monumentenvergunning kan schade lijden als de vergunning geweigerd wordt of als er beperkende winkel huren amersfoort voorschriften aan de vergunning worden verbonden. In principe heeft hij dan ingevolge art. 22 Monw recht op een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding. In de meeste gevallen beslissen burgemeester en wethouders over de vergunning. Voordat zij beslissen moeten ze advies inwinnen bij de minister. Als zij in afwijking van dat advies beslissen, besluit de gemeenteraad op het verzoek om schadevergoeding en komt winkel huren apeldoorn de toegekende schadevergoeding ten laste van de gemeente. Als ze overeenkomstig het advies beslissen, besluit de minister op een verzoek om schadevergoeding en komt de toegekende schadevergoeding ten laste van het Rijk.

Dit bericht is geplaatst in Kantoor huren bedrijfsruimte huren. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *