De milieuvergunning

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De samenhang tussen de milieuvergunning en de bouwvergunning is beschreven in subparagraaf 6.6.2, onder ad 4. Tegelijk met de bouwaanvraag
moet, indien ook een milieuvergunning nodig is, een afschrift van de aanvraag milieuvergunning worden kantoor huren breda overgelegd, of een afschrift van de beslissing op een reeds eerder gedane aanvraag (paragraaf 1.2.6 onder a Biab). De beslissing op de bouwaanvraag moet worden aangehouden maar niet als de beschikking op de aanvraag om de milieuvergunning reeds is gegeven en tegen het ontwerp van de beschikking geen zienswijzen zijn ingebracht en de beschikking niet afwijkt van dat ontwerp. De beslissing kantoor huren groningen op de bouwaanvraag moet eveneens niet worden aangehouden indien de beschikking op de aanvraag om de milieuvergunning reeds is gegeven en indien zes weken zijn verstreken na de dag waarop een exemplaar van die beschikking ter inzage is gelegd zonder dat een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan; of als door de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is beslist op een binnen kantoor huren amersfoort de zeswekentermijn ingediend verzoek om een voorlopige voorziening.
De milieuvergunning wordt niet eerder van kracht dan nadat de bouwvergunning is verleend (art. 20.8 Wm).
Paragraaf 14.1 Wm regelt de coördinatie van de vergunningen voor een inrichting. Ingeval er twee of meer vergunningaanvragen zijn gedaan en op ten minste één aanvraag de uniforme openbare kantoor huren apeldoorn voorbereidingsprocedure van toepassing is, kunnen Gedeputeerde Staten (als zij op ten minste één van de aanvragen moeten beslissen) een gecoördineerde afhandeling bevorderen en afdwingen. Als aan Gedeputeerde Staten om coördinatie wordt verzocht, zijn zij daartoe verplicht.

Dit bericht is geplaatst in Kantoor huren bedrijfsruimte huren. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *