De lijnproductiestructuur

Bij de productie van grote aantallen producten in grote series staat de kostenbeheersing door een efficiente aanwending van het gespecialiseerde machinepark centraal. Dit wordt bereikt door een hoge mate van standaardisatie van het proces. De taken die in deze structuur voorkomen, worden kantoorruimte huren breda gesplitst in een groot aantal deelwerkingen. Hier geldt als basisprincipe: alles is routine. Bij kleinserie- en enkelstuksproductie doet zieh een grote variatie in productietaken voor. Sommige eisen een hoge mate van kwalificatie, andere zijn semi-geschoold of ongeschoold van aard. De afstemming van deze ongelijksoortige vormen van arbeid vormt het kenmerkende organisatieprobleem in dit type kantoorruimte huren groningen productieproces. Hier geldt als principe: alles is specialisatie. Het type productie bepaalt de productiestructuur, het raamwerk waarbinnen de uitvoerende productietaken vorm krijgen ende productieactiviteiten op elkaar worden afgestemd. De productiestructuur beschrijft wie wat doet in welke volgorde binnen het primaire proces. Twee oertypen zijn hier van belang, met mengvormen daartussen. Deze productievormen zijn ooit ontstaan vanuit het streven een maximale efficiency te bereiken.
De eerste vorm is de lijnproductiestructuur. Daarin volgen de producten een rechte lijn langs verschillende werkplekken, die in het productiejargon ‘stations’ worden genoemd. Aan elk van deze stations wordt een verschillende taak uitgevoerd, tot aan het einde van de lijn het product geheel gereed is. De kantoorruimte huren amersfoort productie aan de lopende band is het bekendste voorbeeld. Zo’n lijn lijkt op het eerste gezicht erg efficient, want er wordt geen seconde tijd verspild. Maar de optimale efficiency kan alleen worden bereikt bij een bepaald, technisch gespecificeerd productievolume. Nemen we als voorbeeld een eenvoudig productiesysteem, waarin het werk is verdeeld over vijf stations, A toten met E. De bewerkingstijd aan deze stations varieert van i tot 6 minuten. Zo’n lijn zou nooit efficient kunnen functioneren vanwege de verschillen in de bewerkingstijden en moet dus in balans worden gebracht. Dit doen we kantoorruimte huren apeldoorn door het kleinste gemene veelvoud van de bewerkingstijden te nemen, in dit geval 12. De productielijn loopt dan ongestoord bij de volgende combinatie (zie tabel

Dit bericht is geplaatst in Kantoor huren bedrijfsruimte huren. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *