De kapitaalmarkt

De kapitaalmarkt Op de kapitaalmarkt opereren een groot aantal partijen. Grote institutionele beleggers, vastgoedfondsen, kleine beleggers investeren (een deel van) hun vermogen in vastgoed. De aankoop van vastgoed wordt ten dele vreemd gefinancierd. Hiervoor zoeken beleggers goedkoop kantoor huren breda financiering op de kapitaalmarkt. Ontwikkelaars financieren hun projecten met middelen uit de kapitaalmarkt. Huizenkopers sluiten hypotheken af. Commerciële gebruikers van vastgoed financieren hier hun projecten. HOOFDSTUK 1 – INLEIDING 19 1.5 Het vier kwadranten model In het artikel ‘The Markets for Real Estate Assets and Space: A Conceptual Framework” is een heldere goedkoop kantoor huren groningen uiteenzetting gegeven van de samenhang tussen de verschillende actoren en de deelmarkten op de commerciële huisvestingsmarkt. In figuur 1.5 is deze samenhang schematisch weergegeven. Huur€ Activamarkt beleggers: Waardering ———- H1 Investering € N1 Ontwikkelmarkt: Nieuwbouwproductie Nieuwbouw m2 FIGUUR 1 .5: HET VIER KWADRANTEN MODEL Ruimtemarktgebruikers: Vraag aanbodcurve ! D1 Voorraad m2 Ruimtemarkt aanbieders: Voorraadaanpassing (bron: Denise DiPasquale et al” Journal of the American Real Estate and Urban Economics Association, 1992, bewerking auteur) Het model heeft 4 kwadranten. In het kwadrant van de gebruikers is D1 de curve van de vraag naar huisvesting. In de evenwichtssituatie is de huur H1. Bij die huur bieden de aanbieders V 1 m2 ruimte aan. Met dat aanbod is een totale investering van I1 gemoeid: het bedrag dat de belegger investeert. Het bruto goedkoop kantoor huren amersfoort aanvangsrendement (BAR) voor de belegger is dan: H BAR =-1 I1 Figuur 1 .6 geeft weer wat er gebeurt als de vraag op de ruimtemarkt toeneemt. Als de vraagcurve voor de vraag naar ruimte door economische factoren verschuift van D1 naar Dz dan ontstaat er een onevenwichtige situatie. Uitgaande van het geldende huurniveau H1 stijgt de vraag naar ruimte als gevolg van de toegenomen vraag Dz. In die vraag goedkoop kantoor huren apeldoorn wordt in eerste instantie niet voorzien waardoor schaarste optreedt en de markthuren stijgen naar H2. Bij een gelijkblijvende vraag op de activamarkt blijft het BAR gelijk maar stijgt de marktwaarde naar I2 als gevolg van de stijgende markthuur. 20 INVESTEREN IN VASTGOED, GROND EN GEBIEDEN Investering € Activamarkt beleggers: Huur € Ruimtemarktgebruikers:  nieuw evenwicht ins tabiele s ituatie FIGUUR 1 .6: HET VIER KWADRANTEN MODEL EN DE GEVOLGEN VAN EEN STIJGENDE VRAAG NAAR RUIMTE Deze instabiele situatie wordt opgelost doordat de ontwikkelmarkt reageert door meer ruimte te ontwikkelen (N3). Ontwikkelaars kunnen dit doen omdat de marktwaarde hoog is. De voorraad wordt aangepast naar V3. Aanbod en vraag komen weer in evenwicht met als gevolg dat de markthuur in de overspannen markt (Hz) daalt naar H3. Bij een gelijkblijvend BAR daalt daarmee de marktwaarde naar l3. Op dat moment is een nieuw evenwicht ontstaan. Figuur 1. 7 geeft weer wat er gebeurt als de vraag op de activamarkt toeneemt. Bij gelijkblijvend aanbod daalt het BAR van BAR1 naar BAR2 en neemt de investeringsbehoefte

Dit bericht is geplaatst in Kantoor huren bedrijfsruimte huren met de tags , , , . Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *