De invloed van participatief en democratisch leiderschap

Gerelateerde afbeelding

De invloed van participatief en democratisch leiderschap is dat: – medewerkers gemotiveerder zijn en initiatief tonen; – medewerkers minder afhankelijk zijn en meer zelfstandig kunnen werken; – er minder agressie waar te nemen valt; – het teamwork bevordert.
Ofschoon de voordelen van democratisch en participerend leiderschap tot de verbeelding spreken, is het onjuist te veronderstellen dat deze stijlen van leiding geven altijd te prefereren vallen boven autoritair leiderschap. Zo kan in crisissituaties beter worden teruggegrepen op een meer kantoor huren breda autoritair leiderschap, daar dit een snelle besluitvorming mogelijk maakt. 2 Theorie X en theorie Y In zijn boek The Human Side of Enterprise legt Douglas McGregor, als The Human Side of Enterprise revisionist, een verband tussen de stijl waarin leiding wordt gegeven en de opvatting van de leider over de motivatie van zijn ondergeschikten. Hij maakt hierbij een onderscheid tussen twee tegengestelde werkopvattingen, die hij kantoor huren groningen theorie x en theorie Y noemt. Theorie x rust op de vol- theorieX gende veronderstellingen: • Een mens is lui en heeft een afkeer van werken. • Een mens wil en kan niet denken. • Een mens moet gedwongen worden tot presteren en is alleen geïnteresseerd in geld. • Een mens schuwt het dragen van verantwoordelijkheid en staat het liefst onder leiding. Theorie Y gaat uit van de volgende veronderstellingen: theorie Y • Een mens wil graag werken en vindt het even natuurlijk als kantoor huren amersfoort ontspannen. • Een mens is vindingrijk, creatief en heeft verbeeldingskracht. • Een mens presteert als hij zichzelf kan ontplooien en als hij beloond wordt in immateriële waarden. Geld is niet de enige prikkel. • Een mens is bereid om verantwoordelijkheid te dragen.
De leiderschapsstijl bij theorie x wordt gekenmerkt door eenrichtingsverkeer, ondergeschiktheid, dwang, controle en straf. De leiderschapsvorm is autoritair van aard. Als de leider zijn handelen kantoor huren apeldoorn baseert op de uitgangspunten van theorie x, ontstaat het gevaar dat hij in een neerwaartse spiraal terechtkomt. Werknemers die te maken hebben met een autoritaire leider zullen uiteindelijk het gedrag gaan vertonen van de in theorie x beschreven mens

This entry was posted in Kantoor huren bedrijfsruimte huren. Bookmark the permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>