De financiering

Tot nu benaderen we de financiering van onze grondexploitatie op een grove wijze: we rekenen met één projectrente. In werkelijkheid zal de financieringsstructuur van een grondexploitatie gecompliceerder zijn en bestaan uit combinaties van afspraken rondom inbreng van eigen vermogen en dividend flexplek huren breda uitkeringen, een preferente lening onder bepaalde voorwaarden gecombineerd met één of meer achtergestelde leningen, subsidiebijdragen en terugstortingen aan subsidieverstrekkers ten gevolge van afspraken rondom benefit sharing. Het uitwerken van dergelijke afspraken en convenanten kan via een cash flow waterfall. Deze techniek kan vervolgens gebruikt worden om de financieringsstructuur te optimaliseren of te verfijnen. Een cash flow waterfall geeft ook nauwkeuriger inzicht in wanneer welke partijen welke bedragen moeten bijdragen of bedragen flexplek huren groningen ontvangen. De eindwaarde berekening (en ook de contante waarde berekening) is een grovere benadering van die werkelijkheid. In figuur 5.23 hebben we een dergelijke cash flow waterfall uitgewerkt voor het negatieve project. Er zijn drie financieringsbronnen: eigen en vreemd vermogen en de eerder berekende nominale uitkering van subsidies. Het vreemde vermogen wordt door een financier verstrekt onder de volgende voorwaarden: de rente op de uitstaande schuld is 5,0%, de financier gebruikt de Project Life Cover Ratio (PLCR) om een maximum aan de financiering te stellen. De PLCR is 1 ,4. Dat wil zeggen dat de contante waarde van de toekomstige kasstromen van het project vóór subsidie tegen de rente van de lening, elk jaar minimaal 1,4 maal de uitstaande schuld is. De bank stelt verder een Loan Cover Ratio van 0,9 voor. Dat wil zeggen dat de bank elk jaar maximaal 90% van de financieringsbehoefte via een flexplek huren amersfoort aanvullend krediet financiert. De bank eist ook een cash sweep: alle positieve netto kasstromen in een jaar moeten worden gebruikt voor het voldoen van schuldverplichtingen (rente en aflossing). Defaults worden bijgeschreven bij de schuld. Defaults ontstaan als de netto kasstroom van het project onvoldoende is om aan de schuldverplichtingen te voldoen. De uitwerking van een cash flow waterfall is complex. Aan de basistechnieken besteden we verder aandacht in hoofdstuk 6. De cash flow waterfall geeft wel inzicht wanneer, welke partij wat in het project stopt of er uit haalt. De kasstroom flexplek huren apeldoorn van het project en de subsidie worden verdeeld over de partijen en geven uiteindelijk de individuele nominale kasstromen van de partijen in elk tijdvak weer. Van deze kasstromen kunnen weer afgeleide berekeningen worden gemaakt zoals de IRR op eigen of vreemd vermogen (de laatste moet gelijk zijn aan de rente op de lening).

Dit bericht is geplaatst in Kantoor huren bedrijfsruimte huren. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *