De besproken onevenwichtigheid

Als mogelijkheid om de besproken onevenwichtigheid in het distributiesysteem te vermijden, kan worden genoemd een snellere informatieverschaffing over vraagverloop en voorraadpositie. In het merendeel van de distributiekanalen moet een fabrikant het succes van zijn product aflezen uit
het aantal bestellingen dat de afnemers plaatsen. Vooral wanneer er relatief grote fluctuaties in de bestelde hoeveelheden voorkomen, kan de fabrikant prob Jemen krijgen met zijn levertijden. Voor een betere kantoor huren breda beheersing van de totale goederenstroom is het wenselijk dat de fabrikant of grossier ook tussen twee bestelmomenten in inzicht kan verkrijgen in het verloop van de vraag naar zijn producten.
Met behulp van DRP-1 probeert men te anticiperen op de vraag (Martin, 1983). Voorraadaanvulsystemen worden ook wel aangeduid als systemen die uitgaan van een onafhankelijke vraag tussen de verschillende schakels in de distributieketen. Juist op dit punt probeert DRP-1 verbeteringen aan te kantoor huren groningen brengen. DRP-1 behandelt de vraag tussen de verschillende schakels in een distributieketen als een afhankelijke vraag van de klantenvraag naar eindproducten. Het onderscheid tussen een afhankelijke en een onafhankelijke vraag is essentieel voor de toepassing van requirements planning. Voor de duidelijkheid geven we het onderscheid ook nog eens in enigszins andere bewoordingen weer.
Afhankelijke vraag is de vraag die gegenereerd wordt door orders in een voorafgaande schakel, of: de vraag die berekend wordt op basis van de onafhankelijke vraag (met behulp van MRP-I en DH.P-1).
Onall1ankelijke vraag is de vraag die niet afhankelijk is van orders/ vraag in een voorafgaande schakel, maar bepaald wordt door de ‘finale’ afnemer, of: toekomstige vraag die voorspeld wordt. Voorbeelden hiervan kantoor huren amersfoort zijn eindproducten, handelsartikelen en servi cedelen.
De werking van DRP-I in een distributiesysteem met twee niveaus zullen we illustreren met behulp van een voorbeeld. Het betreft het voorraadbeheer tussen drie distributiecentra (DC’s) en een centraal magazijn. In tabel 7.1 geven we de DRP-schema’s weer voor de drie distributiecentra.
Een DRP-1-schema moet als volgt worden gelezen. We nemen als voorbeeld distributiecentrum 1 uit tabel 7. 1. Uit de rij geplande voorraad blijkt dat in week 3 de veiligheidsvoorraad dreigt te worden aangesproken (520 – 210 = 310). Dus voor die week wordt een ontvangst gepland van 550 stuks. Vanwege de levertijd van twee weken, moet hiervoor in week 1 een bestelling worden geplaatst. Met behulp van het schema kan worden berekend wanneer de economische kantoor huren apeldoorn voorraad ( = aanwezige voorraad + transitovoorraad) onder het niveau van de veiligheidsvoorraad komt; vervolgens kan met behulp van de levertijd gepland worden wanneer een bestelling moet worden verriebt. Voor de goede orde merken we op dat de veiligheidsvoorraad niet de functie vervult van het bestelniveau. Zodra de geplande voorraad negatiefwordt, adviseert het systeem een bestelling, rekening houdend met de levertijd. Het is dus de bedoeling van MRP-1 en DRP-1 om de veiligheidsvoorraad niet aan te spreken. Deze systemen beschouwen de veiligheidsvoorraad als een ‘dode voorraad; die alleen in het geval van calamiteiten mag worden aangesproken. De schema’s voor DC Beilen en DC Gilze kunnen op een vergelijkbare wijze worden gelezen. Reeds nu merken we op dat dergelijke schema’s per product moeten worden opgesteld. Hoewel DRP-1 -vanwege het ontbreken van betrouwbare gegevens – in Nederland nog niet op grote schaal wordt toegepast, lijkt de uitdaging veelbelovend.
>

Dit bericht is geplaatst in Kantoor huren bedrijfsruimte huren. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *