De bereidheid van de vakcentrales

In ruil voor de bereidheid van de vakcentrales hun looneisen te matigen, boden de werkgevers een verkorting van de arbeidsduur aan van 40 uur per week naar 38 en later in een groot aantal bedrijfstakken naar 36 uur. Ook de VUT (Vervroegde Uittreding) dateert uit die tijd. Deze regeling, kantoorruimte huren breda die in veel CAO’s werd opgenomen, maakte het voor oudere werknemers (meestal vanaf 571/ 2 jaar) mogelijk om vervroegd met pensioen te gaan. Het doel van deze VUT-regeling was jeugdige werklozen aan werkte helpen: ‘oud maakt plaats voor jong’. Inmiddels staat niemand meer stil bij deze oorspronkelijke doelstelling en wordt de vervroegde pensionering algemeen beschouwd als een verworven recht van ouderen. De medicijn van de loonmatiging is twintig jaar consequent toegediend. Het resultaat blijkt echter minder indrukwekkend dan het op het eerste gezicht lijkt Zo duurde het kantoorruimte huren groningen tot 1995 tot het effect van de ‘de-industrialiseringscrisis’ overwonnen was. Niet gemeten in aantallen banen. Het aantal mensen dat aan het werk is, begon na 1984 weer te stijgen en bereikte een niveau van 130% ten opzichte van 1970, v66r het begin van de crisis. Maar het duurde tot 1995 tot het arbeidsvolume, gemeten in aantallen gewerkte uren, weer hetzelfde peil had bereikt als in 1970.18
De ontwikkeling van de werkgelegenheid in de periode 1970-1995 is de resultante van vier factoren, zoals grafiek 9 laat zien:
Grafiek 9 Effecten op kantoorruimte huren amersfoort werkgelegenheid (banen x 1000)
-4000 -3000 -2000 -1000 1000 2000 3000 4000 O economische groei D productiviteit • arbeidsduurverkorting ll!l deeltijdwerk
Factoren die de werkgelegenheid bepalen Allereerst droeg de economische groei bij aan de toename van de werkgelegenheid, met in totaal 3-493.000 extra banen. Maar de stijging van de arbeidsproductiviteit vernietigde dit effect echter weer: min 3.539.000 banen. Het uiteindelijk positieve effect was geheel te danken aan twee andere factoren. Allereerst leverde de kantoorruimte huren apeldoorn arbeidsduurverkorting 880.000 banen op. Vervolgens resulteerde de toename van het deeltijdwerk in nog eens 679.000 banen. Per saldo kunnen we over deze periode dus eerder spreken van herverdeling van werk dan van creatie van werk.

Dit bericht is geplaatst in Kantoor huren bedrijfsruimte huren. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *