De begrippen materiële wet/formele wet

Gerelateerde afbeelding

Rechtsbronnen
De vindplaatsen van het recht worden ook wel de rechtsbronnen genoemd. De belangrijkste rechtsbronnen zijn: de Grondwet, wetten, verdragen, de jurisprudentie en het gewoonterecht. Hierna wordt op deze rechtsbronnen afzonderlijk ingegaan.
1.3.1 Grondwet In de Grondwet is de grondslag van de Nederlandse staatsinrichting en de rechtsorde te vinden. Het is een belangrijke kennisbron van ons staatsrecht.
1.3.2 Wetten Het begrip ‘wet’ als kennisbron van het recht moet hier worden begrepen in een ruime betekenis van het woord, namelijk: bindende rechtsregel. Bindend wil zeggen: overheid en burgers zijn verplicht de rechtsregel in acht te nemen.
16 1 Recht algemeen
Een bindend voorschrift van de overheid wordt een wet in materiële zin genoemd. Deze materiële wetten kunnen door allerlei overheidsorganen worden uitgevaardigd, bijvoorbeeld door de gemeenteraad of Provinciale Staten. Deze voorschriften gelden in de gemeente of in de provincie en vergaderruimte hilversum worden dan verordeningen genoemd. Deze verordeningen zijn meestal wetten in materiële zin, want het zijn algemene regelingen die bindend zijn voor eenieder. Er zijn echter ook verordeningen die niet zijn te beschouwen als materiële wetten, omdat zij geen voor de burgers bindende voorschriften bevatten. Het begrip ‘materiële wet’ moet goed worden onderscheiden van het begrip ‘formele wet’. De benaming formele wet is voorbehouden aan de wetgevende producten die regering en Staten-Generaal samen maken. Deze producten heten wetten in fo rmele zin. De meeste wetten in formele zin zijn algemene regelingen: dan zijn het dus ook wetten in materiële zin.
De volgende combinaties kunnen worden gemaakt: wetten in formele zin, tevens wetten in materiële zin; bijvoorbeeld het BW; wetten in formele zin, niet tevens wetten in materiële zin; bijvoorbeeld een begrotingswet; wetten in materiële zin, niet tevens wetten in formele zin; bijvoorbeeld de algemene plaatselijke verordening van een gemeente.
De begrippen materiële wet/formele wet moeten goed worden onderscheiden van de hiervoor behandelde begrippen formeel recht/materieel recht.

Dit bericht is geplaatst in Kantoor huren bedrijfsruimte huren. Bookmark de permalink.

121 Reacties op De begrippen materiële wet/formele wet

  1. Pingback: plaquenil uk price

  2. Pingback: cialis paypal accepted

  3. Pingback: viagra wikipedia

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.