Beleidsmatrix

Gerelateerde afbeelding

Beleidsmatrix Om op grond van toekomstverwachtingen strategische keuzen te maken vanuit een totaalbeeld van activiteiten is uit de hiervoor ontwikkelde portfoliogedachte een zogenoemde beleidsmatrix ontwikkeld (door Shell). Zoals de benaming al weergeeft, wordt ook in dit geval gebruikgemaakt van een matrix om het totaalbeeld te tonen. Op de horizontale as staat de grootheid ‘vooruitzichten voor de sector’ en op de verticale as de ‘concurrentiepositie’ van de kantoorruimte huren breda organisatie in een bepaalde activiteitensector. Vergeleken met de matrix van de Boston Consulling Group staat op de verticale as de concurrentiepositie in plaats van de marktgroei. Op de horizontale as komt de score op de vooruitzichten voor de sector tot uitdrukking in plaats van het relatieve marktaandeel. De assen zijn dus van plaats verwisseld.
Het gaat bij deze beleidsmatrix om twee grootheden die elk weer uit een aantal factoren (kwantitatief én kwalitatief van aard) zijn samengesteld. Zo worden de vooruitzichten voor de sector beoordeeld naar: marktgroei kantoorruimte huren groningen marktkwaliteit grondstoffenvoorziening omgevingsinvloeden.
De score op elk van de factoren hangt weer af van een aantal samenstellende bestanddelen. Zo kan bij marktkwaliteit de intensiteit van de concurrentie bezien worden, maar ook de mate van conjunctuurgevoeligheid en de dreiging van nieuwe toetreders. Welke bestanddelen een rol spelen wordt bepaald door het karakter van de activiteit. Voor het bepalen van de totaalscore ten aanzien van de vooruitzichten voor de sector dient ook een weging plaats te vinden van de vier hiervoor genoemde factoren (zie figuur 4. 9).
Factor Gewicht x Score Waarde Marktgroei x Marktkwaliteit x Grondstoffenvoorziening x Omgevingsinvloeden x Totaalwaarde x
De concurrentiepositie kantoorruimte huren amersfoort van de organisatie in een bepaalde sector wordt beoordeeld aan de hand van: marktaandeel; kenmerken van het product; Research en Ontwikkeling.
Ook hier wordt, op dezelfde wijze als hiervoor is aangegeven, de totaalscore opgebouwd uit samenstellende bestanddelen.
De positie van de onderscheiden activiteiten wordt uiteindelijk in een matrix weergegeven. In figuur 4.10 is deze matrix weergegeven. In elk van de vlakken staat aangegeven welke strategie gevolgd zou kunnen worden.
Vergeleken met de benadering van de Boston Consulting Group kent de beleidsmatrix meer strategische posities (negen in plaats van vier) en een groter aantal strategische opties voor een activiteit. Een kantoorruimte huren apeldoorn fundamenteler verschil is echter dat bij het bepalen van de
positie een groter aantal aspecten in de beschouwing wordt betrokken en dat er een groter beroep wordt gedaan op het beoordelingsvermogen en het strategische inzicht van de betrokken managers.

Dit bericht is geplaatst in Kantoor huren bedrijfsruimte huren. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *