Arbeidsverdeling in horizontale richting

Gerelateerde afbeelding

Bij arbeidsverdeling in horizontale richting worden de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden opgesplitst binnen een zelfde hiƫrarchisch niveau. Bij arbeidsverdeling in verticale richting worden de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden over de verschillende hiƫrarchische niveaus verdeeld. Wanneer alleen taken, zonder bepaalde bevoegdheden en verantwoordelijkheden, worden overgedragen, ontstaat een situatie flexplek huren breda waarbij het lagere niveau alleen een uitvoerend karakter heeft. Het hogere niveau neemt alle beslissingen. Het lagere niveau kan in dat geval echter nooit (volledig) verantwoordelijk worden gesteld voor de uitvoering van de taak, omdat elke beslissingsbevoegheid tot sturen hier ontbreekt. Het lagere niveau kan pas verantwoordelijk worden gesteld voor de uitvoering van de taak, wanneer het een bepaalde ruimte krijgt voor het nemen van beslissingen. Wanneer taken met de daarbij benodigde bevoegdheden en verantwoordelijkheden worden overgedragen, spreekt men van delegeren van taken.
Nu is het zo dat bij het delegeren van taken niet alle verantwoordelijkheden en bevoegdheden overgedragen worden van een hoger naar een la- ger niveau. Bij delegeren is het van belang dat taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden per functie met elkaar in evenwicht blijven. Als men delegeert, blijft de leiding verantwoordelijk voor de taak waarvoor zij is aangesteld, al flexplek huren amersfoort verricht zij de werkzaamheden zelf niet. Voor de uitvoering van deze taken zijn de personen binnen het lagere niveau verantwoordelijk. De leiding blijft verantwoordelijk voor de keuze aan wie en de wijze waarop zij bepaalde taken delegeert. De leiding zal dan ook controle op het lagere niveau willen uitoefenen.

This entry was posted in Kantoor huren bedrijfsruimte huren. Bookmark the permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>