Algemene wet bestuursrecht

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Jansen dient een aanvraag in bij het bestuursorgaan om tegen zijn buurman Sampers bestuursdwang uit te oefenen. Sampers heeft namelijk een garage gebouwd zonder vergunning en Jansen ondervindt veel overlast van de bouw. De gemeente voldoet aan het verzoek. De beschikking tot bestuursdwang wordt gericht aan Sampers. Op grond van art. 3:41 Awb dient deze beschikking aan Sampers als belanghebbende bekendgemaakt te worden via toezending of kantoorruimte huren breda uitreiking. Omdat Jansen de aanvrager van de beschikking is, krijgt hij ook een exemplaar van de bestuursdwangbeschikking toegezonden.
Art. 3:42 Awb bepaalt dat besluiten die niet tot één of meer belanghebbenden zijn gericht, worden bekendgemaakt door kennisgeving in een dag-, nieuwsof huis-aan-huisblad, of op een andere wijze. Bij de hier bedoelde besluiten moet worden gedacht aan besluiten van algemene strekking. Besluiten van algemene strekking hebben rechtsgevolgen voor een grote groep personen die bij het kantoorruimte huren groningen bestuur niet met naam bekend zijn. Vandaar dat de wetgever heeft gekozen voor een zodanige wijze van bekendmaking dat een zo groot mogelijke groep van belanghebbenden kan worden bereikt. Het meest geschikte middel hiertoe is publicatie in een dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad. Kennisgeving ‘op een andere geschikte wijze’, zoals de wet het uitdrukt, is ook toegestaan. Hierbij valt te denken aan bekendmaking in een publicatiekastje aan het kantoor van het bestuursorgaan. In de bekendmaking hoeft niet de hele tekst van het besluit te worden opgenomen. Volstaan kan worden met een zakelijke weergave van de inhoud van het besluit en de kantoorruimte huren amersfoort belangrijkste onderdelen ervan.
Art. 3:43 Awb regelt de mededelingsplicht van besluiten aan diegenen die in de voorbereidingsfase van een besluit hun zienswijze/bedenkingen hebben kenbaar gemaakt, maar aan wie het besluit niet conform art. 3:41 of 42 Awb is bekendgemaakt. Ook de insprekers dienen op de hoogte te worden gebracht van het besluit. Dit is een zorgvuldigheidseis. Het tweede lid van dit artikel bepaalt hoe de mededeling moet geschieden als het besluit is kantoorruimte huren apeldoorn voorbereid met toepassing van afdeling 3.4 Awb (de openbare voorbereidingsprocedure). Bekendmaking geschiedt dan conform het in art. 3:12 Awb bepaalde, namelijk via mededeling van de openbare kennisgeving.

Dit bericht is geplaatst in Kantoor huren bedrijfsruimte huren. Bookmark de permalink.

463 Reacties op Algemene wet bestuursrecht

 1. Pingback: hydroxychloroquine azithromycin and zinc

 2. Pingback: what is hydroxychloroquine used for humans

 3. Pingback: hydroxychloroquine covid

 4. Pingback: are cucumbers keto

 5. Pingback: priligy over counter cvs

 6. Pingback: stromectol 12 mg uses

 7. Pingback: stromectol liquid

 8. Pingback: is buying levitra online safe

 9. Pingback: stromectol antibiotic tablets

 10. Pingback: gay man dating a bisexual man

 11. Pingback: liquid stromectol turned yellow

 12. Pingback: ivermectin for humans for sale

 13. Pingback: durvet ivermectin

 14. Pingback: ivermectin et la grossesse

 15. Pingback: cheapest real cialis

 16. Pingback: cheap-viagra.tv

 17. Pingback: buy cialis pills

 18. Pingback: ed meds

 19. Pingback: viagra sale online canada

 20. Pingback: buy viagra jelly online

 21. Pingback: cheap viagra uk

 22. Pingback: virtual blackjack codes

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.